Sjung något

202136
 
145,00 kr
Kompositör Nahnfeldt Leif
Textförfattare Hillert Sven

Övrig information
Många tror inte precis på Gud
men vill ändå tro på något.
Tankar som djupnar när de delas,
och kan ge kraft och engagemang.

Med Sven Hillerts penna blev
tankarna till dikter i boken
Tror på något. Vid Leif Nahnfeldts
piano blev dikterna till sånger
med rubriken Sjung något.

Sjung sångerna och dela tankarna
om det vi tror eller vill tro på,
bortom ord och bilder.