I Guds vind - Församlingshäfte

201939F
 
50,00 kr
Kompositör Simojoki Pekka

Övrig information
Både svensk och finsk text.

Innehåller:
I Guds vind
Från skuggornas land
Vi är inte här förgäves
Håll om mej
Kom nu, helig Ande
En gång kommer vi att jubla
Herre, rör mig med ditt ord
Trosbekännelse
Vem ska jag gå till?
Gud, din närhet ger styrka
Hör min gråt
Du gör mig fri
Delandets sång
Han är inte här
Pilgrimssång

Kör- och danshäfte: 52626498
CD: 89980