I Guds vind - kör och danshäfte

201939
 
89,00 kr
Kategori Blandad kör
Sättning SATB

Övrig information

Innehåller:
I Guds vind
Från skuggornas land
Vi är inte här förgäves
Håll om mej
Kom nu, helig Ande
En gång kommer vi att jubla
Herre, rör mig med ditt ord
Trosbekännelse
Vem ska jag gå till?
Gud, din närhet ger styrka
Hör min gråt
Du gör mig fri
Delandets sång
Han är inte här
Pilgrimssång

I Guds vind har tidigare varit utgiven på Verbum Förlag. Denna utgåva överensstämmer med den tidigare utgåvan.

Både svensk och finsk text.