Festmarsch jämte fyra andra marscher samt två utgångsspel

201905
 
180,00 kr
Sättning Orgel

Övrig information
Orgelmusik av Eksjö-organisten Frans Johan Håkanson (1827 - 1904).

Häftet innehåller en biografi över tonsättaren samt en text över orgelbyggarna Sven och Erik Nordström.

Häftet är tidigare utgivet av Ydre och Södra Vedbo Kontraktsråd och Eksjöbygdens orgelgrupp.

Innehåll:
NOTDEL
Högtidsmarsch Ess-dur, för Juldagen 1883
Festmarsch C-dur, för Medaljutdelning 1889
Bröllopsmarsch D-dur
Jul-festmarsch Ess-dur 1893
Festmarsch Ess-dur
Utgångs-spel N:o 10 C-dur
Utgångs-spel N:o 11 D-dur

TEXTDEL:
Frans Johan Håkansons orgelmusik - en bakgrund
Fyndet
Vem var Frans Johan Håkanson?
Frans Johan Håkansons släkt och dess organister
Kompositionerna
Orgelbyggarna Sven och Erik Nordström
Håkansons orgelvärld
Förslag till spelanvisningar
Editionsteknik
Källförteckning