100 sånger från Gotland - spiralinbunden

201700SP
 
195,00 kr
Kategori Gotland

Övrig information
Wessmans Musikförlag har tillsammans med gutamålsgillet samlat 100 sånger från Gotland. Från psalmer till snapsvisor, från konstnärliga verk till tokiga översättningar, från gamla dängor till nyare finstämda visor. Här finns texter på svenska, gutamål och till och utrikiska. Några av de svenska har en gotländsk krydda i texten.

Innehåll:
Aje di, aje die dittan
All the time
Allt undar himlns fäste
Allt under himmelens fäste
Andetag
Astäuens Kalle
Auknamnsveise
Blad faller tyst som tårar
Brimsar brummar
Böiraisu
Den blåmstateid nå kummar
Den blomstertid nu kommer
En gammel grastain
En leitn sårk
En ros den haver jag planterat
En samling dikter
Farfars pärontrei
Fibrer
Gamble Valu
Glädsorg
Gotland, fosterö
Gotland min längtan
Gotländsk brudmarsch
Gotlandsdrikke
Gotländsk julnatt
Gotländsk sommarnatt
Gräv ner
Gubben u källinggi
Gunatt siv gutt
Gullvivu
Där gullvivan blommar
Hajnum hällar
Hallvi vävar
Hans vackraste polska
Hus ti tillvärk drikkå
Här i skuggan av dom stora träden
I denna stund
I ett gotländskt änge
I rosornas stad
Irene förtvivlan
Jag är hemma här
Julfrid över Gotland
Karlssons i Sproge
Kasta inte skräp, kasta varpa
Kas i baken
Käutaväisan
Lassie
Lagergrens vals
Leile sårken
Lettje
Leit’n stråf till Lau u När
Lillan snusar i skönan säng
Livsdansen
Lucky weekend
Majen den langge
Om
Puttarsjaus
Massgaisten
På strandheden
Sandöpsalm
Se horisonten
Sivbit
Sju orkidéer
Sjund’ januari
Skutan svenska Mari
Sokenveisu
Sockenvisan
Snabbköpskassörsken
Soli gynnar hällä
Som stormen river öppet hav
Sommarsång
Stenkyrkadagar
Strömavbrott
Summan kummar
Till din blomstrande äng
Traktorhjulen
Uti vår hage
Vaggsång
Vackra flickor
Vandring i ett gotländskt änge
Vaim singar
Vaim tror du att du jär?
Var tar evigheten slut
Vardesveisu
Vikk u flaxbit
Vinden i ditt hår
Vintarnati
Visa till Fårö
Visa till morgonen
Vårbruket
Vägen till Fardhem
Åh, vad sommaren är skön
Älska mej
Ändlaus veisu
Ärvda strängar

Dryckesvisor:
Astu dass
Bristvara
Gutetår
Haile gard’n
Hej alle töisar
Krogveisu
Supsång
Takk för supen
Astu dass – alkoholfritt alternativ