Människans ansikte

201325
 
195,00 kr
Kategori Musikpedagogik,Biografi
Textförfattare Månsson Ingemar

Övrig information
Ingemar Månsson har skrivit en bok om Francis Poulencs Figure Humaine - Människans ansikte.

I bokens inledande del finns en levnadsbeskrivning över Francis Poulenc och Paul Eulard som skrev texten. Här finns också en intressant skildring av tiden för verkets tillkomst och ett avsnitt om surrealismen.

I den andra del av boken finns en utförlig analys av verket med kommentarer både kring text och musik.