Kyrkokören

1600306
 
238,50 kr
Sättning SATB och piano

Övrig information
TILLFÄLLIGT SLUT I LAGER!

Ragnar Håkanson, Gunnar Weman, Ola Eriksson

Innehåll:
A child I born in Betlehem/Scheidt, Samuel-Carter, Andrew
Ad dominum cum tribularer/Olsson, Otto
Adnus Dei/Nystedt, Knut
Agnus Dei/Larsson, L-E
Agnus Die/da Palestrina, G P
Alleluia/Sisask, Urmas
Alleluja/Sandén, Uno
Allenast i Gud söker min själ sin ro/Nordqvist, Gustaf
Allt fullkomnat är, o Jesu/ur Luthers Deutsche Messe/Hassler H L
Ave Maria/Busto, Javier
Ave verum corpus/Saint-Saens, Camille
Baba wetu/Nyberg, Anders
Befall din väg/Roman Johan Helmich
Bereden väg för Herran/tysk folkmelodi/Hillerud, J Å
Botpsalm/Thyrestam, Gunnar
Bred dina vida vingar/Nyberg, Anders
Crux fidelis/da Palestrina GP
De blomster som i marken bor/von Koch, Erland
Deep river/Spiritual/Luboff, Norman
Den signade dag/Melodi fr Äppelbo Lindberg, Nils
Det brinner en stjärna/Wikander, David
Det helga bröd/Norrman, Rudolf
Det är en ros utsprungen/tysk julsång från 1400-talet Wikander, David
Dig Helge Ande bedja vi/melodi från 1200-talet Runbäck, Albert
Din spira Jesu, sträckes ut/melodi från 1553 Salinen, Sulo
Drömmen om Gud/Erlö, Sven-Eric
Du har aldrig begärt/Boström, Tomas
En dalande dag, en flyktig stund/Svedlund, Karl-Erik
En dyr klenod, en klar och ren/Hassler, Hans Leo
En gång vid midnattstimmen/italiensk julvisa Sjöberg, J-M
En jungfru födde ett barn idag/latinsk växelsång 1300-talet Kullnes, Åke
En vänlig grönskas/Åhlén, Waldemar
Ett barn är fött på denna dag/melodi från medeltiden Wikander, David
Eukaristi/Norrman, Rudolf
Fader Vår/Nyberg, Anders
Fader Vår/de Frumerie, Gunnar
Förunderligt och märkligt/Nielsen, Carl
Glädjehymn/Hahn, Gunnar
Go tell it on the mountain/Spiritual/Luboff, Norman
Gud, var mig nådig/Saint-Saens, Camille
Guds puls finns i barnets hjärta/Forsberg, Roland
Guds son är född/melodi från södra Halland Olsson, Otto
Guds Son, Jesu Kristi blod renar oss från all synd/Buerle, Herbert
Gör mig ödmjuk, gör mig stilla/Kullnes, Åke
Halleluja! (Haleluya! Pelo Tsa Rona)/sydafrikanskt Nyberg, Anders
Herdarna sjunger för barnet Jesus/Tegnér, Alice
Herdarnas lydnad/franks melodi/Erlö, Sven-Eric
Herran rukous (Fader Vår)/Rautavaara, Einojuhani
Herren är det ljus/Forsberg, Roland
Herren är min herde/de Frumerie, Gunnar
Hur ljuvligt är att höra stegen/Stainer, John
Hymn på domsöndagen/Johansson, Sven-Eric
Höga kors du enda ädla/da Palestrina, G P
Höjen jubel till Herren/Nordqvist, Gustaf
I dig är fröjden/Gastoldi, GG
I himmelen, i himmelen/mel från Skattungbyn Åberg J H
I Juletid/Nordqvist, Gustaf
I pingstens ljuva tid/Åhlén, David
I veten att fastän de som löpa/Sandén, Uno
In dulci jubilo/Praetorius, Michael
Innan natten kommer/Harling, Per
Jag lyfter mina ögon upp till bergen/Olsson, Otto
Jag nu den pärlan/melodi från Orsa Åberg, Mats
Jag tror på Gud/Mattsson, Jan
Jag är livets bröd/Bäck, Sven-Erik
Jesu dulcis memoria/Olsson, Otto
Jesus Kristus är Herre/Sandén, Uno
Jesus är min vän den bäste/efter Finn-Karin i Mora Sjöblom, Heimer
Jubilemus/Couperin, Francois
Kom, låt oss lova Herren/Braennstroem, Ingemar
Konungarnas tillbedjan/franks melodi Erlö, Sven-Eric
Krist är uppstånden/melodi från 110-talet Hassle, r H L
Kristus lever/Braennstroem, Ingemar
Kyrie/di Lasso, Orlando
Liv och oförgänglighet/Lundvik, Hildor
Lord, thou hast told us/Bax, Arnold
Lov pris och ära/Bach Johann Sebastian
Låt oss prisa Gud med jubel/Couperin, Francois
Löparen på tävlingsbanan/Sandén, Uno
Magnificat/Fourteen ancient Fauxbourdons
Mig är given all makt/Nilsson, Torsten
Min själ prisar storligen Herren/ Fourteen ancient Fauxbourdons
Miserere mei, Domine/di Lasso, Orlando
Not unto us, o Lord/Walmisley, T A
Nu haver denna dag/melodi från Bingsjö Bond, Anders
Nu lyser våra backar/Grüssner, Knut
Nu provar jorden sina nya kläder/Forsberg, Roland
O du Helge Ande/Morén, John
O for a closer walk/melodi från Scottish Psalter Stanford, C V
O Guds lamm/da Palestrina, G P
O, Jesus Kristus vad är in kärlek/Johansson, Sven-Eric
O natt av ljus som ej kan dö/Edlund, Lars
O Praise the Lord/Mason, Lowell
Om I icke omvänden eder och blien såsom barn/Robertson, Karl-Olof
Pange lingua-Tantum Ergo/da Palestina, G P
Pleni sund coeli/Bach, J S
Purge me o Lord/Tallis, Thomas
På Gud och ej på eget råd/Gastorius, S
Saliga äro de människor/Sandén, Uno
Saligt Maria drömmer/Erlö, Sven-Eric
Se såsom en handsbredd/Rosenberg, Hilding
Se, vi gå upp till Jerusalem/Sandén, Uno
Sicut locutus est/Bach, Johann Sebastian
Sjung Herrens lov alla länder/Mason, Lowell
Sjungen i himlar/Hahn, Gunnar
Snabbt jagar stormen vjåra år/Johansson-Sven-Eric
Som fågelen/tysk folkmel 1600-talet Lundmark, Ulf
Sommarpsalm/Åhlén, Wlademar
Sommarpsalm från Åland/Grüssner, Knut
Stjärnan i Österland/Wikander, David
Surrexit Christus/Sisask, Urmas
Sång till ljuset/Forsberg, Roland
Såsom hjorten träget längtar/Söderlundh, Lille Bror
Säg mig den vägen som drager till livet/melodi från Skattungbyn Bjarnegård, Gustaf
Thus saith the Lord/Nystedt, Knut
Tibi Laus/di Lasso, Orlando
Till din blomstrande äng/Boström, Tomas
Trosbekännelse/Mattson, Jan
Uppfaren är vår Herre Krist/Franck, Melchoir
Uppstånden är Kristus/melodi från Älvdalen Granstam, Bengt
Ur djupet av mitt hjärta/Thyrestam, Gunnar
Uti din nåd/Becker, Albert
Utrannsaka mig/Bäck, Sven-Erik
Wade in the Water/spiritual Luboff, Norman
Var hälsad Herrens moder/tysk folkmelodi Erlö, Sven-Eric
Vem bryter brödet/Edlund, Lars
Verily, Verily I say unto you/Tallis, Thomas
Vi har kommit med våra gåvor/fransk melodi Erlö, Sven-Eric
Visa mig vägen/Sandén, Uno
Vårpsalm/Forsberg, Roland
Välkommen du härliga juletid/Nordqvist, Gustaf
Välkommen o Jesu/Hahn, Gunnar
Världens frälare kom här/Heller, G Osiander, L Resinarius, B
Världens frälare kom här/Arcadelt, Jacob
Ära ske Gud, så ock hans Krist/Vulpius, Melchior
Ära vare Gud!/Lotscher, Johann Christian
Över krubban stjärnan står/fransk melodi