Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

En gotländsk Edda inkl. CD

Artikelnummer
9789197650816P
Kategori
Poesi
Textförfattare
Sjöstrand Eva
215 kr
När islänningen skrev sina berättelser ristade gutarna sin värld i bilder. Öns bildstenar är unika kraftfulla minnen, men vad berättar de? I "En gotländsk Edda" vävs betydelsen i nio bildstenar samman med mytologi, de gotländska sagorna och isländska sagorna. Och med dagens Gotland, där gullvivan blommar och lammungar skuttar i hagar omgärdade av uråldriga stentun, där de gamla gudarna har behållit sin makt över människors sinnen och där forntiden aldrig är avlägsen.

Efterord av Thorgunn Snædal
Illustrationer av Anne Nilsson
Formgivning av Christer Jonson

Recension BTJ: Eva Sjöstrand, kulturredaktör vid SR Gotland, har flera poetiska verk bakom sig med anknytning till gotländsk historia. I sin nya bok har hon tagit de gotländska bildstenarna som utgångspunkt för en berättelse på vers. Gutarnas ordlösa eftermälen vävs samman med de isländska sagorna och Snorres Edda, texter som är nödvändiga för förståelsen av de gamla gutarnas liv i krig och fred, vari såväl asagudarna som Gutasagans egna gestalter är närvarande. Det är en både lärorik och fantasieggande berättelse som mynnar ut i kristendomens ankomst till ön men även rymmer sidoblickar på nutiden. Boken är ovanligt vackert formgiven; texterna och de utsökta illustrationerna i färg och svartvitt av konstnären Anne Nilsson hänger samman och förutsätter varandra. Fil.dr Thorgunn Snædals efterord ger en historisk bakgrund till boken, som utan svårighet är läsbar för envar med intresse för nordisk, särskilt gotländsk, fornhistoria. - Arne Säll.