Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Palliationspraktikan del 1 - Fakta och kliniska reflektioner

Artikelnummer
978918771048
Kategori
Levnadsvisdom
Sjukvård
180 kr
Palliationspraktikans första del är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer, vårdprogram och fakta från Svenska palliativregistret och innehåller den basala kunskap som teamets olika yrkesgrupper behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård.

· Palliationspraktikan är uppdelad i 11 kapitel och ett Appendix, som utifrån olika teman berör palliativ vård. Följande kapitel ingår:

· Vad är palliativ vård? (Definitioner och grundläggande begrepp)

· När döden närmar sig - vad händer i kroppen i livets slutskede?

· Kommunikation

· Stöd till närstående

· Teamarbete

· Symtomlindring

· Existentiellt stöd

· Vårdmiljöns betydelse

· Barnet i palliativ vård

· Etik

· Kunskapsstöd

· Appendix; exempelvis akuta situationer, initiering av opioidbehandling, religionsguide, kort om symtomlindring av barn, mm.