Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Palliationspraktikan del 1 - Fakta och kliniska reflektioner

Artikelnummer
978918771048
Kategori
Levnadsvisdom
Sjukvård
180 kr
Palliationspraktikans första del är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer, vårdprogram och fakta från Svenska palliativregistret och innehåller den basala kunskap som teamets olika yrkesgrupper behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård.

· Palliationspraktikan är uppdelad i 11 kapitel och ett Appendix, som utifrån olika teman berör palliativ vård. Följande kapitel ingår:

· Vad är palliativ vård? (Definitioner och grundläggande begrepp)

· När döden närmar sig - vad händer i kroppen i livets slutskede?

· Kommunikation

· Stöd till närstående

· Teamarbete

· Symtomlindring

· Existentiellt stöd

· Vårdmiljöns betydelse

· Barnet i palliativ vård

· Etik

· Kunskapsstöd

· Appendix; exempelvis akuta situationer, initiering av opioidbehandling, religionsguide, kort om symtomlindring av barn, mm.