Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

The Refinement of Rhythm - Del 2 (musikexempel för nedladdning)

Artikelnummer
9789187710421
Kategori
Rytmlära
Textförfattare
Palmqvist Bengt-Olov
275 kr
En praktisk handledning med tillhörande musikexempel för att lära dig framföra allt mer avancerade rytmer.

The Refinement of Rhythm del 2

The Refinement of Rhythm volym 2 följer progressivt på volym 1 och är inriktad mot elever som har de grundläggande kunskaperna, mot professionella musiker och mot musikpedagoger. Denna volym fortsätter arbetet med att ge användaren en grundlig förståelse för rytmiska skeenden för att uppnå musikaliskt säkra rytmiska färdigheter.
Den är en utmärkt resurs för forskare, lärare och utövare och är utformad så att var och en av dessa grupper kan använda materialet utifrån sina syften och intressen. Somliga kan använda specifika övningar för att få hjälp med ett speciellt område medan andra kan följa hela kursen.
Innehåll

Kapitel 1 Underdelning av grundpulsen
Kapitel 2 Punkterade och dubbelpunkterade rytmfigurer
Kapitel 3 Mer om enkel- och dubbelpunkterade rytmer
Kapitel 4 Punkterade rytmer med underdelningar
Kapitel 5 Upptakter
Kapitel 6 Omvändna punkterade figurer och enkla synkoperingar
Kapitel 7 Enkla synkoprytmer med underdelningar
Kapitel 8 Mer om synkoperade rytmfigurer
Kapitel 9 Mer om synkoperade figurer och omvända punkterade
figurer och deras underdelningar
Kapitel 10 Obetonade taktslag
Kapitel 11 Mer om trioler
Kapitel 12 Trioler med underdelningar
Kapitel 13 Utökad underdelning av trioler
Kapitel 14 Oregelbundna taktarter
Femtakt
a) 2 + 3
b) 3 + 2
c) Varierande grupperingar
Sjutakt
a) 2 + 2 + 3
b) 2 + 3 + 2
c) 3 + 2 + 2
d) Varierande grupperingar
Kapitel 15 Växlande taktarter och mer om asymetriska taktarter a) Konstant längd på taktslagen
b) Varierande längd på taktslagen
c) Växlande slagindelning från enkel till sammansatt taktart med konstant puls d) Varierande taktslagslöptid
Kapitel 16 Hemioler
Kapitel 17 Polyrytm
a) 3 mot 2
b) 3 mot 2 med underdelningar
c) 3 mot 4
Kapitel 18 Duoler och kvartoler
a) Duoler: 2 mot 3
b) Kvartoler: 4 mot 3
Kapitel 19 Kvintoler
a) 5 mot 2
b) 5 mot 3
c) 5 mot 4
Kapitel 20 Septoler
a) 7 mot 2
b) 7 mot 3
c) 7 mot 4
Bilaga I Not och pausvärden
Bilaga II Symboler
Bilaga III Ackordtabeller
Bilaga IV Utförandet av ackordsymboler
Bilaga V Ordlista