Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

The Refinement of Rhythm - Del 1 (musikexempel för nedladdning)

Artikelnummer
9789187710414
Kategori
Rytmlära
Textförfattare
Palmqvist Bengt-Olov
275 kr
En praktisk handledning med tillhörande musikexempel för att lära dig framföra allt mer avancerade rytmer.

The Refinement of Rhythm Del 1

Den här boken är en lättfattlig och förklarande handbok med grundläggande praktiska övningar. Dessa utvecklar en grundlig och systematisk rytmisk förståelse. Att arbeta sig igenom denna bok och det inspelade materialet ger solida grundkunskaper om grundläggande rytmiska mönster och hjälper till att utveckla en medveten och säker färdighet I rytmläsning, rytmiska diktat och notering. Komplex rytmläsning och kompletterande teoretiska förklaringar kommer I de följande böckerna.
Innehåll

Kapitel 1 Långa not- och pausvärden
Kapitel 2 Enkla uppdelningar av grundpulsen
Kapitel 3 Enkel underdelning med pauser
Kapitel 4 Enkla punkterade rytmer
Kapitel 5 Underdelningar av grundpulsen och enkla trioler
Kapitel 6 Utökade punkterade och dubbelpunkterade figurer
Kapitel 7 Punkterade figurer med underdelningar
Kapitel 8 Upptakt
Kapitel 9 Omvända punkterade figurer och enkla synkoper
Kapitel 10 Enkla synkoperade figurer med underdelningar
Kapitel 11 Utökade synkoperade figurer
Kapitel 12 Obetonade taktslag
Kapitel 13 Utökade trioler
Kapitel 14 Polyrytmik
Trioler 3 mot 2
Duoler 2 mot 3
Kvartoler 4 mot 3
Kapitel 15 Hemioler
Kapitel 16 Ojämna taktarter
Femtakt
Sjutakt
Bilaga I Not och pausvärden
Bilaga II Symboler
Bilaga III Ackordtabeller
Bilaga IV Utförandet av ackordsymboler
Bilaga V Ordlista