Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Sorgen efter den som inte orkade leva - arabiska

Artikelnummer
9789187267208
Kategori
Levnadsvisdom
Sjukvård
Textförfattare
Nyberg Ullakarin
43 kr
”Sorgen efter den som inte orkade leva” är ett närståendehäfte till den som mist en person i självmord. Sorgen efter självmord är ofta mer komplicerad än annan sorg och kan kännas omöjlig att ta sig igenom. Häftet ger kunskap och vägledning som ökar förståelsen för sorgens natur och underlättar sorgearbetet. Författat av Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater. Framtaget av Betaniastiftelsen med kunskapsstöd från SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.