Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Original Folkpsalmtoner

Artikelnummer
9427
Kategori
Psalm
Besättning
Unison
Kompositör
Enninger John
Redaktör
Wentz-Janacek Elisabet
239,99 kr
Nära Landskrona ligger Annelöv med Kvärlövs by. Där hade John Enninger liksom pilträdet på pärmens framsida - sina rötter. Han föddes i ett spelamanshem 1844.

Mitt i landskapet ligger Höör och Munkarp. Där hade spelmanssonen, som också kunde kalla sig f.d. kungl. kammarmusiker, sina verksamhet som kantor, organist och klockare från 1883 till sin död 1908. I Höörs klockaregård växte Enningers folkmusiksamling. Bland hans ca 2000 uppteckningar finns ett 70-tal koraler. Han ägnade dem ett särskilt intresse. Hans planerade utgåvor stannade dock på manuskriptstadiet.

Elisabet Wentz-Janacek, som hade sitt föräldrahem i Höör 1938-1962, är kyrkomusiker och hymnolog. Föreliggande samling är ett led i firandet av 150-årsminnet av John Enningers födelse.

Innehåll:
Ack, Herren Gud Fader
Ack! hwad är dock lifwet här?
Allena Gud i himmelrik
Allena till Gudh sätt titt hopp
Allt hwad wi på jorden äge
Att dig, o Gud! mitt offer bära
Begynna wil jagh at prisa
Brist, hierta i stycken
Dagen ifrån oss skrider
Dagen ifrån oss skrider
Den-se också Then
Den ljuse dag framgången är
Den signade dag
Din klara sol
Din sol går bort
Eija! mitt hjerta
En jungfru födde ett barn i dag
En stierna gick på himlen fram
Förläna mig din Andas nåd
Gläd dig, du helga Christenhet!
Gud låter sina trogna här
Gudh är then som medh ett ord
Helge Ande! hjertats nöje
Hemlig stod jagh en morgon
Himmelriket liknas wid tijo jungfrur
Hwart flyr jag för Gud och hans
I denna ljufva sommarns tid
I himmelen, i himmelen
Ifrån min födslotimma
Jag lefwer och upphöjer
Jagh längtar af alt hjerta
Jesus är min hägnad
Jungfru Maria hon gångar