Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Gutavisor

Artikelnummer
7814
Kategori
Folkmusik
Gotland
Besättning
Solo
Redaktör
Pettersson Svante
Bjersby Ragnar
195 kr
Gutavisor och andra visor upptecknade på Gotland.

Svante Pettersson och ragnar Bjersby är bröder och komna från Bjers i Lärbro. Från barndomen är de väl förtrogna med visor och annan folktradition.

Svante Pettersson, f.d. bankkamrer i Lärbro, lärde sig spela fiol av sin farfar redan i sjuårsåldern. Han blev riksspelman 1943 och har varit ledare för Nordergutarnas spelmanslag alltsedan det bildades 1948. Med stort intresse har han ägnat sig åt insamling och uppteckning av gotländsk folkmusik och dessutom själv komponerat ett flertal låtar och vismelodier, bl.a. den välkända "Gotländsk sommarnatt".

Ragnar Bjersby är lektor i historia vid högskolan i Gävle/Sandviken. Åren igenom har han bevarat sambandet med Gotland och gotländsk folkkultur är hans speciella intresseområden. 1964 blev han filosofie doktor på avhandlingen "Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt", en undersökning rörande P.A. Säves sagesmän (Uppsala 1964).
Under en rad somrar på 1950-talet företag han uppteckningsresor för Landsmålsarkivet i Uppsala (nuvarande Dialekt- och folkminnesarkivet), och träffade då också många gamla vissångare på Gotland.

Innehåll:
LYRISKA VISOR
Stajngylpen gärdi bryllaup
Gajtväisu
Gamblä Valu
Nå, nå kummar konar halm
Speleman på Närkebacke
Minnesvers från Lärbro
Äi lunden slaktes hästen
Husförhörsvisan:
a) Säg mig den ena
b) Variant: Kan du säga mig
Ladingväisu
a) Massgaisten väinar
b) Massgaisten rasar
Gökvisan
a) Variant (Sidén)
b) Variant (Wengberg)
Uti vår hage
Haustväisä
Mostar Kaisen

BALLADER OCH ANDRA BERÄTTANDE VISOR
Staffansvisa
Herr Peders sjöresa
Ljungby horn och pipa
Där gingo två flickor i grönaste lund
Mölnervisan
Julafton är inne

KÄRLEKSVISOR
Allt under himmelens fäste
En ros den haver jag planterat
Förgäves uppå stigen
Myrtenkronan
Jag hade mig en vän
Fast jag är en fattig flicka
Uti en hage, kom blicka in
När solen tänder sina strålar
O, varför gråter du, lilla flicka
Jag vandrat har kring den vida jorden
Det viskar i den stilla dalen
Älskarens hemkomst
En jägare gick sig att jaga
Rätt som en fröken
Gartru u Bengt i vasste kvann

SKÄMTVISOR
Vävväisu
Gubben u hans källing
Prästen och bondhustrun:
a) Vem är det som knaplar på låsen
b) Yxi hängar pa väggi söta vännen min
c) Yxi hängar pa väggi läilä vännen min
Jag tjänte hos en bonde
Julramsa
Rolaugs visa
Astu Mors Grete
Gubben u källingen:
a) Gubben u källingi tåntä si yvar gärdä
b) Gubben u källingi di tålltä si yfvar gärdä
Var man på landet fröjde sig
Hailä garden har ja säupä upp
Ole Pettssons väisä
Luppväisu
Lambväisu
An läiten lagar gräis
Stutvisan
Äuglä-Väjsu
Den leila Fäulen
Kråkvisan
Böiraisu
Bungeraisu
Det stod en jungfru vid en brunn
Men um det dkutte kummä frejare
Det står en rallare på vår gård
Jaku Smissen
Jag vet en jänta i Silverdal
Säg mig du Greta lilla
Nor-Annas visa
Friarevisa
Pinn-Ole spelte
Sväinryggen:
a) Staingylpen gärdä bryllaup
b) Sveinerryggen, han lag u tänktä
Min man
Adam och Eva
Noaks ark
Det var en liten Walle-pilt
Bankfot u Rullan
Far min har lovat att svärvä
Med mjölksurran kom jag till staden
Jag är födder uti Småland
Skrallarevisan
Veckodagsvisa
När jag var en liten bondedräng

KVARNVISOR OCH ANDRA NIDVISOR
Nidvisa från Ekeby:
a) Variant (Norrby)
b) Variant (Ekedahl)
På Kajlungs akar, star a kvänn
Ja valt a kvänn äutäi Forsä ting
Kvännväisu (Olsson)
Kvännväisu (Lindby)
Hägvalls kvänn äi Vänge
En Snickra-Sqvallra
Lundsän
A väisä um Nils Jonsson
Bonddrängens väisä
Puddingen
Brännervisan
Majen den långe
Gamblä Mörti
Lansa-Rasmus
Och hören I min svärfar
Dä bor an man pa Fårö
Ack, Möllaren vid Lautor
Prästens gamla baten
Vädorpumpen
Käutaväisan
Fårö käutavalsen

DRYCKESVISOR
Kvinnfolki sitar kring bänkar
Kvinnfolki star äuti hagä salen
Nu går vi upp där muntert är
Se god-dag, min vän och frände
Käre doktorn, kum
Skål, i gossar och spelmän
Aje di, aje die dittan

YRKESVISOR
Skärsliparevisa
Skomakarevisa
Skräddarevisa
Skräddaren, skomakaren, bonden och smeden
Rättarevisan
Beväringsvisan
Gardistvisa
Rallarevisa
Sjömansvisa
Prästen och gesällen
En afton, då vi seglade
Uppå havets mörkblå vågor
Ostronflickan

BARNVISOR
Lilla Anna
När jag var liten
Vaim sum har si a läiti näskli päikä
Faugeln flaugar inundar himlen haugä
Kum hanar, kum hynar
Tyst, tyst läilä Lassen
Bissen dussen läiten kinn:
Varitant (Emma Pettersson)
Variant (Olsson)
Bocken sittar i brunnen
Kraku sitar pa hagelid
Korpen gar äi ängen u slar
Byss lullaren lull
Vyss läilä lull
Vyss, vyss läilä kinn
Vill däu ha Bullens Malen
Den blocken som du gav mig
Kon går uti mossen
Våra hönor
Haren u hunden
Sockerdullu
Upp i landet
Två styvar vallen
Knäppvalsen
Dä var en gang a källing
Lunta lua
Lasse lille du
Veckodagsrim
Äutä pa Faläbodar
Apen, näpen