Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Spelsatser för blåsare - stämma 04

Artikelnummer
52676269
Kategori
Psalm
Spelsatser
Besättning
B-klarinett
B-trumpet
Kornett
145 kr
B-klarinett, B-trumpet, Kornett
Sopran- och alt-stämmorna

Utgåva i ett större format 18x26 cm.

Dessa spelsatser för blåsare till den svenska koralboken 1-325 är främst tänkta att användas som ackompanjemang till församlingssång. Naturligtvis kan satserna också användas som rent instrumentala spelstycken i form av preludium eller postludium t ex.
Det är en allmän erfarenhet och uppfattning, att just koral- och hymnmelodier är utmärkt material för ensembleutveckling tex i fråga om uppvärmning, precision, intonation och klangbalans. Arrangemangen bygger konsekvent på den harmonisering som finns i koralboken, vars fyra stämmor, utom i några få undantag, finns som stomme i instrumentationen. I stort är tonarterna identiska med koralbokens, men i en del fall har en närliggande tonart valts. Vid samspel med orgel i dessa fall, transponeras orgelstämman sålunda av organisten. Ad lib-stämmorna bör endast användas då den fyrstämmiga satsen är helt representerad i ensemblen i övrigt eller hos orgeln.