Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Spelsatser för blåsare - stämma 04 B-klarinett, B-trumpet, Kornett

Artikelnummer
52676269
Kategori
Psalm
Spelsatser
Besättning
B-klarinett
B-trumpet
Kornett
145 kr
B-klarinett, B-trumpet, Kornett
Sopran- och alt-stämmorna

Utgåva i ett större format 18x26 cm.

Dessa spelsatser för blåsare till den svenska koralboken 1-325 är främst tänkta att användas som ackompanjemang till församlingssång. Naturligtvis kan satserna också användas som rent instrumentala spelstycken i form av preludium eller postludium t ex.
Det är en allmän erfarenhet och uppfattning, att just koral- och hymnmelodier är utmärkt material för ensembleutveckling tex i fråga om uppvärmning, precision, intonation och klangbalans. Arrangemangen bygger konsekvent på den harmonisering som finns i koralboken, vars fyra stämmor, utom i några få undantag, finns som stomme i instrumentationen. I stort är tonarterna identiska med koralbokens, men i en del fall har en närliggande tonart valts. Vid samspel med orgel i dessa fall, transponeras orgelstämman sålunda av organisten. Ad lib-stämmorna bör endast användas då den fyrstämmiga satsen är helt representerad i ensemblen i övrigt eller hos orgeln.