Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

En ängel vid din sida - gudstjänst för små och stora

Artikelnummer
52632871
Kategori
Barn och diskantkör
Blandad kör
Besättning
Barnkör, SATB
Kompositör
Nahnfeldt Leif
Textförfattare
Nilsson Ulf
112 kr
Ett gudstjänstmaterial med sjutton sånger och melodier för både barn och vuxna. Ulf Nilssons texter om livet och döden träffar rätt in i barnets vidöppna tankevärld, och Leif Nahnfeldts melodier är lekfulla och enkla för barn att sjunga. Materialet innehåller också tretton liturgiska texter som kan formas till varierade gudstjänster för barn och vuxna. Den som uppskattade Ulf Nilssons sängkantsbok En ängel vid din sida, kommer att tycka om det här nya materialet med texter hämtade från boken.

En ängel vid din sida finns inspelad på cd, beställningnummer: 52632871CD

Innehåll:
En alldeles vanlig söndag - Inledning
Jag har misslyckat med allt idag - Bekännelse
En enda dag i taget - Kyrie/Bönesång
Trosbekännelse
På livets knaggliga stig - Gloria
Den stora tiden talar i oss - Sanctus
Jag ska hålla dig i handen - Nattvard
Lammet - Agnus Dei
Guds änglar - Gloria/Sändning
Jag andas - Bön
Jag är alltid, alltid med dig - Bön
Trygg är jag och alla andra - Dopet
En visa just för dig - Ensamhet/Rädsla
Jag vaktar och skyddar dig - Trygghet
Det finns någon - Sorg
Vi ska älska varandra - Kärlek
Sov min lilla hjärtansgris - Aftonbön
Förslag till gudstjänstordningar
Liturgiska texter
Inledningsord/Nattvardsbön
Bön - Läst syndabekännelse
Bön - Bön efter bekännelse
Tre ljus
Kärlek- Symbolhandling/Ljuständning
Vattnet - Dopbön
Liten trosbekännelse
Fadern, Sonen och den helige Ande
Bön
Nattvardsbön
Tackbön
Jag ger dig en äng - Välsignelse
Bön - Sändning