Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

En ängel vid din sida - gudstjänst för små och stora

Artikelnummer
52632871
Kategori
Barn och diskantkör
Blandad kör
Besättning
Barnkör, SATB
Kompositör
Nahnfeldt Leif
Textförfattare
Nilsson Ulf
112 kr
Ett gudstjänstmaterial med sjutton sånger och melodier för både barn och vuxna. Ulf Nilssons texter om livet och döden träffar rätt in i barnets vidöppna tankevärld, och Leif Nahnfeldts melodier är lekfulla och enkla för barn att sjunga. Materialet innehåller också tretton liturgiska texter som kan formas till varierade gudstjänster för barn och vuxna. Den som uppskattade Ulf Nilssons sängkantsbok En ängel vid din sida, kommer att tycka om det här nya materialet med texter hämtade från boken.

En ängel vid din sida finns inspelad på cd, beställningnummer: 52632871CD

Innehåll:
En alldeles vanlig söndag - Inledning
Jag har misslyckat med allt idag - Bekännelse
En enda dag i taget - Kyrie/Bönesång
Trosbekännelse
På livets knaggliga stig - Gloria
Den stora tiden talar i oss - Sanctus
Jag ska hålla dig i handen - Nattvard
Lammet - Agnus Dei
Guds änglar - Gloria/Sändning
Jag andas - Bön
Jag är alltid, alltid med dig - Bön
Trygg är jag och alla andra - Dopet
En visa just för dig - Ensamhet/Rädsla
Jag vaktar och skyddar dig - Trygghet
Det finns någon - Sorg
Vi ska älska varandra - Kärlek
Sov min lilla hjärtansgris - Aftonbön
Förslag till gudstjänstordningar
Liturgiska texter
Inledningsord/Nattvardsbön
Bön - Läst syndabekännelse
Bön - Bön efter bekännelse
Tre ljus
Kärlek- Symbolhandling/Ljuständning
Vattnet - Dopbön
Liten trosbekännelse
Fadern, Sonen och den helige Ande
Bön
Nattvardsbön
Tackbön
Jag ger dig en äng - Välsignelse
Bön - Sändning