Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Samarbete - om kommunikation

Artikelnummer
52628930
Kategori
Arbetsmiljö
Textförfattare
Håkanson Ragnar
Hesslefors Persson Kerstin
285 kr
Samarbete är en bok för hela arbetslaget. Ledarskap, kommunikation och konflikthantering är bokens tre stora huvudområden. Varje medarbetare har i uppgift att ta ansvar för och leda sitt eget arbete; en del är arbetsledare och ska också leda andras arbete. Många av dem som blir ledda i arbetslaget har i andra sammanhang själv uppdraget att leda verksamhet. För detta behövs kunskaper framför allt i hur man kommunicerar och hur man handskas med konflikter.

Samarbete kombinerar teorier från forskning inom arbetslivsområdet med exempel från den kyrkliga arbetsmiljön. I boken finns en handledning med diskussionsfrågor och övningar. Se boken som en verktygslåda med många olika redskap för samarbete.