Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Regole, e Principj di sonare lezzioni di partimenti Vol. 1 & 2

Artikelnummer
202424P
Kompositör
Cotumacci Carlo
Redaktör
Van Tour Peter
650 kr
Carlo Cotumacci (1709-1785) är en av 1700-talets främsta musikpedagoger. Som elev till Alessandro Scarlatti utvecklade Cotumacci traditionen att undervisa satslära genom generalbasbaserade övningar för klaverinstrument.
Denna utgåva, Regole, e Principj di sonare lezzioni di partimenti, bygger på en nyligen identifierad autograf av Cotumaccis samtliga övningar som förvaras i Neapelkonservatoriets musikbibliotek.

Volym 1 innehåller förutom en inledning som här ges i transkription på Italienska och är här försedd med en fin översättning av Massimo Redaelli även enklare inledande kadenser i alla tonarter och sedan 50 enklare generalbasövningar. Volymen avslutar med en ‘Workbook Section’ där studenten kan skissa och planera sina spelövningar.

Volym 2 innehåller Cotumaccis 75 partimenti som leder spelaren från enklare underbesiffrade basar till ytterst virtuosa partimento-fugor. Häftena är spiralbundna och har 115 respektive 98 sidor.


Carlo Cotumacci (1709-1785) is one of the foremost music educators of the 18th century. As a student of Alessandro Scarlatti, Cotumacci developed the tradition of teaching counterpoint through thoroughbass-based exercises for keyboard instruments. This edition, Regole e Principj di sonare lezzioni di partimenti, is based on a recently identified autograph of Cotumacci's complete exercises, housed in the music library of the Naples Conservatory.

Volume 1 includes, in addition to an introduction provided here in transcription in Italian and furnished with a fine translation by Massimo Redaelli, simpler introductory cadences in all keys, followed by 50 simpler thoroughbass exercises. The volume concludes with a "Workbook Section" where the student can sketch and plan his or her realizations.

Volume 2 contains Cotumacci's 75 partimenti, guiding the player from simpler figured basses to extremely virtuosic partimento fugues. Both volumes are spiral-bound (115 s., 98 pp.).