Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Vi sjunger aldrig på sista versen - kyrkokörhistoria

Artikelnummer
202164
Kategori
Historia
Kyrkokörer
Textförfattare
Håkanson Ragnar
295 kr
Ingen vet säkert, men det förmodas att ungefär 500 000 svenskar ägnar sig åt körsjungande. Runt 90 000 av dessa körsångare finns i våra kyrkor. Den marginalisering som Svenska kyrkan alltmer drabbas av verkar inte gälla körsångarna. De fortsätter att strömma till kyrkan och detta relativt oberoende av hur den enskilde körsångaren tycker och tänker om kyrkans budskap och traditioner.

Idag ljuder körsången i kyrkan starkare än någonsin. Och det är klang som når långt utanför de inre kyrkliga kretsarna, utanför kyrkans väggar, ut i det svenska samhället.

Den spännande historien om flerstämmighetens välklingande segertåg i kyrkan finns inom denna boks pärmar. Boken är unik för få, om ens någon, har skrivit kyrkokörens berättelse tidigare.

340 sidor, rikt illustrerad och många notexempel.

Tyvärr har det smugit sig in några fel i boken, här finns errata.