Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Blås på mig, skaparvind!

Artikelnummer
202154
Kategori
Psalm
Psalmskrivande
195 kr
Psalm är ett fantastiskt fenomen

I denna bok får läsaren på ett unikt sätt del av samspelet mellan teori och praktik vad gäller psalmskapande och psalmens användning.

Det ger denna läsebok en kalejdoskopisk karaktär eftersom psalm beskrivs ur olika perspektiv men ändå med gemensamma utblickar.

Anders Frostensons stiftelses psalmskola har sedan 2005 varit en plats för många kreativa möten. De är bokens inspirationskälla och jordmån. Vi hoppas att boken ger lust till psalmsång och psalmskapande.

Texter av följande författare:
Cecilia Cervin
Mattias Ekström Koij
Per Harling
Ragnar Håkanson
Karin Karlsson
Christina Lövestam
Kjell Ove Nilsson
Per Olof Nisser
Lars-G. Ståhl
Susanne Wigorts Yngvesson
Illustrationer:
Karin Frostenson
Omslagsformgivning:
Christopher-Robin Maurin