Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Missa super Lauda Hierusalem

Artikelnummer
202152
Kategori
Blandad kör
Besättning
SSATBB
Kompositör
Kellner Bartholomeus
Redaktör
Lundberg Mattias
155 kr
Bartholomeus (Bertil) Kellners Missa super Lauda Hierusalem är en sexstämmig parodimässa över Orlando di Lassos motett Lauda Jerusalem. År 1598 skrev den från Småland bördige hovkoristen Thorstenius (Torsten) Rhyacander Johansson in detta verk i en stämboksuppsättning med överskriften Missa ad imitationem Lauda Jherusalem. Composita a Bartholom: Kelner (»Mässa i imitation av Lauda Jerusalem. Komponerad av Bartolomeus Kellner«). Att verkligen Kellner med full säkerhet avses framgår av de skiftande stavningarna i inskriptioner (bl.a. »Chellenerius«, »Kellner« och »Kelner«). Detta är inte den enda bevarade parodimässan av detta slag som tillkommit i Sverige under 1500-talet, men den enda hittills kända som tillskrivits en specifik person. Sådan attribuering gjordes annars vanligtvis endast när man kopierade från tryck.

Kellners mässa är bevarad i två källor. Den första, tillhörig Tyska kyrkan eller kung Johans hovmusik i Stockholm (TyKy15), är den ovannämnda i Rhyacanders handskrift. Den andra källan har entydig koppling till stiftsskolan i Västerås (Molér 68[24]). Även i den senare - där flera unika anonyma imitationsmässor som kan ha tillkommit i Sverige återfinns - kan datuminskriptionen 1598 kopplas till Kellners mässa. I stämboksuppsättningen finns också förlagan för parodisättningen, Orlando di Lasso-motetten Lauda Jerusalem. I Rhyacander-källan uppges en annan av Kellners kolleger i Hovkapellet som »mecenat«, nämligen skolmästaren och kantorn vid Tyska skolan, Wolfgang Burchard.

Kellner visar i sin bearbetning att han äger den hos tränade 1500-talskorister förväntade djupförståelsen av kontrapunktiska strukturer. Han tillämpar flera olika typer av dispositions-, variations- och adaptionsmöjligheter utifrån förlagan. Motettmusiken anpassas efter de formmässigt annorlunda sektionsindelningar som mässans texter påbjuder, vad gäller kadensplanering och förlängning av homofona passager. Vägvalen inom den givna stilarten och konventionen saknar inte heller originalitet.

Mattias Lundberg

Samtliga satser finns som särtryck:
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei


Ur recension KMT 2021/11
Ett föredömligt samarbete mellan musikvetenskap, musikförlag och ensemble! Professor Mattias Lundberg har ur arkiven framletat Sveriges äldsta flerstämmiga mässa, som spelats in av Ensemble Villancico under ledning av Peter Pontvik. Noterna har gjorts tillgänglig för körlivet av Wessmans musikförlag, där Peter van Tour stått för ytterligare kompetens. […] Musiken är inte svårsjungen jämfört med andra samtida och även ”vanliga” körer kan uppmuntras att prova några satser. Wessmans utgåva är som alltid tydlig och luftig, och lätt att orientera sig i. Alla fem satser finns som separatutgåvor