Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Psalmer för folket - Om Luthers psalmer i Den svenska psalmboken

Artikelnummer
201729
Kategori
Teologi
Gudstjänst
Psalm
Redaktör
Bernskiöld Hans
140 kr
»PSALMER FÖR FOLKET PÅ MODERSMÅLET« med ord »sammansmälta med vackra melodier« var en del av Luthers program. Hans egna texter och melodier bidrog till att realisera detta. Denna bok handlar om de 16 psalmer av Luther som finns i Den svenska psalmboken 1986. »Vår Gud är oss en väldig borg« är den kanske mest kända. Om texterna skriver Inger Selander, Lars Eckerdal och Per Olof Nisser, om melodierna Hans Bernskiöld. I en inledning presenteras framväxten av den nya sången och Luthers tankar kring musik och psalmsång.
Texterna är hämtade ur verket Psalmernas väg som innehåller kommentarer till alla psalmbokens psalmer. Band 1 (psalmerna 1–204) finns utgivet och band 2 (psalmerna 204–420) kommer hösten 2017. Band 3 (psalmerna 421–700) är planerat till 2019. Verket är det första i sitt slag på svenska sedan slutet av 1800-talet.

Läs mer om Psalmernas väg