Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Gutniska dikter

Artikelnummer
200821
Kategori
Gotland
Lyrik
Textförfattare
Larsson Gustaf
120 kr
1961 gavs denna diktsamling ut för första
gången. När den trycktes i en andra upplaga hade
ytterligare 27 dikter tillkommit. Denna tredje
upplaga har samma innehåll som den andra
upplagan. Diktsamlingen har dock sedan länge
varit utgången. När vi 2007 gav ut skivan Nätt’l u
lilje med Gustaf Larssons texter i ord och ton insåg
vi att det var nödvändigt att se till att dikterna
åter finns i tryck. Vi är därför glada att åter få
presentera Gustaf Larssons Gutniska dikter.
Wessmans Musikförlag, Slite