Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Gutniska dikter

Artikelnummer
200821
Kategori
Gotland
Lyrik
Textförfattare
Larsson Gustaf
120 kr
1961 gavs denna diktsamling ut för första
gången. När den trycktes i en andra upplaga hade
ytterligare 27 dikter tillkommit. Denna tredje
upplaga har samma innehåll som den andra
upplagan. Diktsamlingen har dock sedan länge
varit utgången. När vi 2007 gav ut skivan Nätt’l u
lilje med Gustaf Larssons texter i ord och ton insåg
vi att det var nödvändigt att se till att dikterna
åter finns i tryck. Vi är därför glada att åter få
presentera Gustaf Larssons Gutniska dikter.
Wessmans Musikförlag, Slite