Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Credo

Artikelnummer
200662
Kompositör
Nilsson Bengt
120 kr
Credo del I (Maestoso) Tränger i dolda djupen ner tanken, som söker och spanar, finner jag, var mitt öga ser, spår av en vilja som danar. Frågar jag vad den makten är som i sin famn all världen bär: Fader, din kärlek jag anar. (Sv.ps 26:1)
Credo del II (Pastoral) Jag är den gode herden, och känner mina får, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern (Joh. 10:14-15)
Credo del III (Final) Helige Ande, låt din röst högt om Guds gärningar tala. Vittna för tron om korsets tröst, krossade hjärtan hugsvala. Visa oss Guds rättfärdighet låt oss få se hans salighet. Helige Ande, fräls oss. (Sv.ps 161:3)
Bengt Nilsson är sedan 2000 domkyrkoorganist i Göteborg. Sedan mitten av 80-talet har han arbetat tillsammans med koreografer och dansare, vilka har inspirerat honom att skriva musik för orgel och dans. Credo i tre satser är ett exempel på detta, men musiken går givetvis också att framföra utan koreografi.