Systemet startar upp. Var vänlig vänta
Artikelregistret håller på att laddas, vissa artiklar kan temporärt vara dolda.

Cookies

Wessmans Musikförlag AB använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den.

Kyrkokören

Artikelnummer
1600306
Kategori
Blandad kör
Besättning
SATB och piano
271,50 kr
Ragnar Håkanson, Gunnar Weman, Ola Eriksson

Innehåll:
A child I born in Betlehem/Scheidt, Samuel-Carter, Andrew
Ad dominum cum tribularer/Olsson, Otto
Adnus Dei/Nystedt, Knut
Agnus Dei/Larsson, L-E
Agnus Die/da Palestrina, G P
Alleluia/Sisask, Urmas
Alleluja/Sandén, Uno
Allenast i Gud söker min själ sin ro/Nordqvist, Gustaf
Allt fullkomnat är, o Jesu/ur Luthers Deutsche Messe/Hassler H L
Ave Maria/Busto, Javier
Ave verum corpus/Saint-Saens, Camille
Baba wetu/Nyberg, Anders
Befall din väg/Roman Johan Helmich
Bereden väg för Herran/tysk folkmelodi/Hillerud, J Å
Botpsalm/Thyrestam, Gunnar
Bred dina vida vingar/Nyberg, Anders
Crux fidelis/da Palestrina GP
De blomster som i marken bor/von Koch, Erland
Deep river/Spiritual/Luboff, Norman
Den signade dag/Melodi fr Äppelbo Lindberg, Nils
Det brinner en stjärna/Wikander, David
Det helga bröd/Norrman, Rudolf
Det är en ros utsprungen/tysk julsång från 1400-talet Wikander, David
Dig Helge Ande bedja vi/melodi från 1200-talet Runbäck, Albert
Din spira Jesu, sträckes ut/melodi från 1553 Salinen, Sulo
Drömmen om Gud/Erlö, Sven-Eric
Du har aldrig begärt/Boström, Tomas
En dalande dag, en flyktig stund/Svedlund, Karl-Erik
En dyr klenod, en klar och ren/Hassler, Hans Leo
En gång vid midnattstimmen/italiensk julvisa Sjöberg, J-M
En jungfru födde ett barn idag/latinsk växelsång 1300-talet Kullnes, Åke
En vänlig grönskas/Åhlén, Waldemar
Ett barn är fött på denna dag/melodi från medeltiden Wikander, David
Eukaristi/Norrman, Rudolf
Fader Vår/Nyberg, Anders
Fader Vår/de Frumerie, Gunnar
Förunderligt och märkligt/Nielsen, Carl
Glädjehymn/Hahn, Gunnar
Go tell it on the mountain/Spiritual/Luboff, Norman
Gud, var mig nådig/Saint-Saens, Camille
Guds puls finns i barnets hjärta/Forsberg, Roland
Guds son är född/melodi från södra Halland Olsson, Otto
Guds Son, Jesu Kristi blod renar oss från all synd/Buerle, Herbert
Gör mig ödmjuk, gör mig stilla/Kullnes, Åke
Halleluja! (Haleluya! Pelo Tsa Rona)/sydafrikanskt Nyberg, Anders
Herdarna sjunger för barnet Jesus/Tegnér, Alice
Herdarnas lydnad/franks melodi/Erlö, Sven-Eric
Herran rukous (Fader Vår)/Rautavaara, Einojuhani
Herren är det ljus/Forsberg, Roland
Herren är min herde/de Frumerie, Gunnar
Hur ljuvligt är att höra stegen/Stainer, John
Hymn på domsöndagen/Johansson, Sven-Eric
Höga kors du enda ädla/da Palestrina, G P
Höjen jubel till Herren/Nordqvist, Gustaf
I dig är fröjden/Gastoldi, GG
I himmelen, i himmelen/mel från Skattungbyn Åberg J H
I Juletid/Nordqvist, Gustaf
I pingstens ljuva tid/Åhlén, David
I veten att fastän de som löpa/Sandén, Uno
In dulci jubilo/Praetorius, Michael
Innan natten kommer/Harling, Per
Jag lyfter mina ögon upp till bergen/Olsson, Otto
Jag nu den pärlan/melodi från Orsa Åberg, Mats
Jag tror på Gud/Mattsson, Jan
Jag är livets bröd/Bäck, Sven-Erik
Jesu dulcis memoria/Olsson, Otto
Jesus Kristus är Herre/Sandén, Uno
Jesus är min vän den bäste/efter Finn-Karin i Mora Sjöblom, Heimer
Jubilemus/Couperin, Francois
Kom, låt oss lova Herren/Braennstroem, Ingemar
Konungarnas tillbedjan/franks melodi Erlö, Sven-Eric
Krist är uppstånden/melodi från 110-talet Hassle, r H L
Kristus lever/Braennstroem, Ingemar
Kyrie/di Lasso, Orlando
Liv och oförgänglighet/Lundvik, Hildor
Lord, thou hast told us/Bax, Arnold
Lov pris och ära/Bach Johann Sebastian
Låt oss prisa Gud med jubel/Couperin, Francois
Löparen på tävlingsbanan/Sandén, Uno
Magnificat/Fourteen ancient Fauxbourdons
Mig är given all makt/Nilsson, Torsten
Min själ prisar storligen Herren/ Fourteen ancient Fauxbourdons
Miserere mei, Domine/di Lasso, Orlando
Not unto us, o Lord/Walmisley, T A
Nu haver denna dag/melodi från Bingsjö Bond, Anders
Nu lyser våra backar/Grüssner, Knut
Nu provar jorden sina nya kläder/Forsberg, Roland
O du Helge Ande/Morén, John
O for a closer walk/melodi från Scottish Psalter Stanford, C V
O Guds lamm/da Palestrina, G P
O, Jesus Kristus vad är in kärlek/Johansson, Sven-Eric
O natt av ljus som ej kan dö/Edlund, Lars
O Praise the Lord/Mason, Lowell
Om I icke omvänden eder och blien såsom barn/Robertson, Karl-Olof
Pange lingua-Tantum Ergo/da Palestina, G P
Pleni sund coeli/Bach, J S
Purge me o Lord/Tallis, Thomas
På Gud och ej på eget råd/Gastorius, S
Saliga äro de människor/Sandén, Uno
Saligt Maria drömmer/Erlö, Sven-Eric
Se såsom en handsbredd/Rosenberg, Hilding
Se, vi gå upp till Jerusalem/Sandén, Uno
Sicut locutus est/Bach, Johann Sebastian
Sjung Herrens lov alla länder/Mason, Lowell
Sjungen i himlar/Hahn, Gunnar
Snabbt jagar stormen vjåra år/Johansson-Sven-Eric
Som fågelen/tysk folkmel 1600-talet Lundmark, Ulf
Sommarpsalm/Åhlén, Wlademar
Sommarpsalm från Åland/Grüssner, Knut
Stjärnan i Österland/Wikander, David
Surrexit Christus/Sisask, Urmas
Sång till ljuset/Forsberg, Roland
Såsom hjorten träget längtar/Söderlundh, Lille Bror
Säg mig den vägen som drager till livet/melodi från Skattungbyn Bjarnegård, Gustaf
Thus saith the Lord/Nystedt, Knut
Tibi Laus/di Lasso, Orlando
Till din blomstrande äng/Boström, Tomas
Trosbekännelse/Mattson, Jan
Uppfaren är vår Herre Krist/Franck, Melchoir
Uppstånden är Kristus/melodi från Älvdalen Granstam, Bengt
Ur djupet av mitt hjärta/Thyrestam, Gunnar
Uti din nåd/Becker, Albert
Utrannsaka mig/Bäck, Sven-Erik
Wade in the Water/spiritual Luboff, Norman
Var hälsad Herrens moder/tysk folkmelodi Erlö, Sven-Eric
Vem bryter brödet/Edlund, Lars
Verily, Verily I say unto you/Tallis, Thomas
Vi har kommit med våra gåvor/fransk melodi Erlö, Sven-Eric
Visa mig vägen/Sandén, Uno
Vårpsalm/Forsberg, Roland
Välkommen du härliga juletid/Nordqvist, Gustaf
Välkommen o Jesu/Hahn, Gunnar
Världens frälare kom här/Heller, G Osiander, L Resinarius, B
Världens frälare kom här/Arcadelt, Jacob
Ära ske Gud, så ock hans Krist/Vulpius, Melchior
Ära vare Gud!/Lotscher, Johann Christian
Över krubban stjärnan står/fransk melodi