Musik från Gotland

Wessmans Musikförlag är ett gotländskt företag och har också en stark förankring i det gotländska musikliv. Det är ju självklart också något som avspeglar sig i vår utgivning. Här nedan finns länkar till noter, inspelningar, böcker och annat som är skrivet av människor som bor på Gotland, har sitt ursprung på Gotland eller på annat sätt har anknytning till Gotland. 

Körmusik   Solosånger   Orgelmusik   Instrumentalmusik   Böcker   Inspelningar

HoburgenPerspektivfoto över Hoburgen sommaren 2013