Datum Namn
17 december 2017 Tredje söndagen i Advent
24 december 2017 Julnatten
24 december 2017 Fjärde söndagen i Advent
25 december 2017 Juldagen
26 december 2017 Annandag jul eller den helige Stefanos dag
1 januari 2017 Nyårsdagen
6 januari 2017 Trettondedag Jul-Epifania
8 januari 2017 Första söndagen efter trettondedagen
15 januari 2017 Andra söndagen efter trettondedagen
22 januari 2017 Tredje söndagen efter trettondedagen
29 januari 2017 Fjärde söndagen efter trettondedagen
5 februari 2017 Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag
12 februari 2017 Septuagesima
19 februari 2017 Sexagesima
26 februari 2017 Fastlagssöndagen
1 mars 2017 Askonsdagen
5 mars 2017 Första söndagen i fastan
12 mars 2017 Andra söndagen i fastan
19 mars 2017 Tredje söndagen i fastan
26 mars 2017 Jungfru Marie bebådelsedag
26 mars 2017 Midfastosöndagen
2 april 2017 Femte söndagen i fastan
9 april 2017 Palmsöndagen
13 april 2017 Skärtorsdagen
14 april 2017 Långfredagen
15 april 2017 Påsknatten
16 april 2017 Påskdagen
17 april 2017 Annandag Påsk
23 april 2017 Andra söndagen i påsktiden
30 april 2017 Tredje söndagen i påsktiden
7 maj 2017 Fjärde söndagen i påsktiden
14 maj 2017 Femte söndagen i påsktiden
21 maj 2017 Bönsöndagen
25 maj 2017 Kristi Himmelsfärds dag
28 maj 2017 Söndagen före pingst
4 juni 2017 Pingstdagen
5 juni 2017 Annandag Pingst
11 juni 2017 Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen
18 juni 2017 Första söndagen efter trefaldighet
24 juni 2017 Midsommardagen
25 juni 2017 Den helige Johannes Döparens dag
3 juli 2017 Tredje söndagen efter trefaldighet
9 juli 2017 Fjärde söndagen efter trefaldighet
16 juli 2017 Apostladagen
23 juli 2017 Sjätte söndagen efter trefaldighet
30 juli 2017 Kristi Förklarings dag
6 augusti 2017 Åttonde söndagen efter trefaldighet
13 augusti 2017 Nionde söndagen efter trefaldighet
20 augusti 2017 Tionde söndagen efter trefaldighet
27 augusti 2017 Elfte söndagen efter trefaldighet
3 september 2017 Tolfte söndagen efter trefaldighet
10 september 2017 Trettonde söndagen efter trefaldighet
17 september 2017 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
24 september 2017 Femtonde söndagen efter trefaldighet
1 oktober 2017 Den helige Mikaels dag
8 oktober 2017 Tacksägelsedagen
15 oktober 2017 Artonde söndagen efter trefaldighet
22 oktober 2017 Nittonde söndagen efter trefaldighet
29 oktober 2017 Tjugonde söndagen efter trefaldighet
4 november 2017 Alla helgons dag
5 november 2017 Sönd e Alla helgons dag
12 november 2017 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
19 november 2017 Söndagen före domssöndagen
26 november 2017 Domssöndagen
3 december 2017 Första söndagen i Advent
10 december 2017 Andra söndagen i Advent
I allmänhet
Advent
Allhelgonatid
Andra högtidsdagar, Lucia
Andra söndagen efter trefaldighet
Begravning
Dop
Fastetid
Femte söndagen efter trettondagen
Fjärde söndagen i fastan
Jordfästning
Jul
Liturgiska avsnitt
Mässor utan kyrkoårsanknytning
Nattvard
Påsk
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Sjätte söndagen efter trettondagen
sånger under dagens tider kväll
Sånger under dagens tider morgon
sånger under dagens tider, under dagen
Söndagen e Jul
Söndagen e Nyår
Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Vigsel
årets gång, hösten
årets gång, sommaren
årets gång, våren