Datum Namn
30 september 2018 Den helige Mikaels dag
30 september 2018 Artonde söndagen efter trefaldighet
7 oktober 2018 Nittonde söndagen efter trefaldighet
14 oktober 2018 Tacksägelsedagen
14 oktober 2018 Tjugonde söndagen efter trefaldighet
21 oktober 2018 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
28 oktober 2018 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
3 november 2018 Alla helgons dag
4 november 2018 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
4 november 2018 Sönd e Alla helgons dag
11 november 2018 Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
18 november 2018 Söndagen före domssöndagen
25 november 2018 Domssöndagen
2 december 2018 Första söndagen i Advent
9 december 2018 Andra söndagen i Advent
13 december 2018 Andra högtidsdagar, Lucia
16 december 2018 Tredje söndagen i Advent
23 december 2018 Fjärde söndagen i Advent
24 december 2018 Julnatten
25 december 2018 Juldagen
26 december 2018 Annandag jul eller den helige Stefanos dag
30 december 2018 Söndagen e Jul
1 januari 2018 Nyårsdagen
6 januari 2018 Trettondedag Jul-Epifania
7 januari 2018 Söndagen e Nyår
7 januari 2018 Första söndagen efter trettondedagen
14 januari 2018 Andra söndagen efter trettondedagen
21 januari 2018 Tredje söndagen efter trettondedagen
28 januari 2018 Septuagesima
28 januari 2018 Fjärde söndagen efter trettondedagen
2 februari 2018 Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag
4 februari 2018 Femte söndagen efter trettondagen
11 februari 2018 Fastlagssöndagen
11 februari 2018 Sjätte söndagen efter trettondagen
14 februari 2018 Askonsdagen
18 februari 2018 Andra söndagen i fastan
18 februari 2018 Första söndagen i fastan
4 mars 2018 Tredje söndagen i fastan
11 mars 2018 Midfastosöndagen
11 mars 2018 Fjärde söndagen i fastan
18 mars 2018 Femte söndagen i fastan
18 mars 2018 Jungfru Marie bebådelsedag
25 mars 2018 Palmsöndagen
29 mars 2018 Skärtorsdagen
30 mars 2018 Långfredagen
31 mars 2018 Påsknatten
1 april 2018 Påskdagen
2 april 2018 Annandag Påsk
8 april 2018 Andra söndagen i påsktiden
15 april 2018 Tredje söndagen i påsktiden
22 april 2018 Fjärde söndagen i påsktiden
29 april 2018 Femte söndagen i påsktiden
6 maj 2018 Bönsöndagen
10 maj 2018 Kristi Himmelsfärds dag
13 maj 2018 Söndagen före pingst
20 maj 2018 Pingstdagen
21 maj 2018 Annandag Pingst
27 maj 2018 Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen
3 juni 2018 Första söndagen efter trefaldighet
10 juni 2018 Andra söndagen efter trefaldighet
17 juni 2018 Tredje söndagen efter trefaldighet
23 juni 2018 Midsommardagen
24 juni 2018 Den helige Johannes Döparens dag
24 juni 2018 Fjärde söndagen efter trefaldighet
1 juli 2018 Apostladagen
8 juli 2018 Sjätte söndagen efter trefaldighet
15 juli 2018 Kristi Förklarings dag
22 juli 2018 Åttonde söndagen efter trefaldighet
29 juli 2018 Nionde söndagen efter trefaldighet
5 augusti 2018 Tionde söndagen efter trefaldighet
12 augusti 2018 Elfte söndagen efter trefaldighet
19 augusti 2018 Tolfte söndagen efter trefaldighet
26 augusti 2018 Trettonde söndagen efter trefaldighet
2 september 2018 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
9 september 2018 Femtonde söndagen efter trefaldighet
16 september 2018 Sextonde söndagen efter trefaldighet
23 september 2018 Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
I allmänhet
Advent
Allhelgonatid
Begravning
Dop
Fastetid
Jordfästning
Jul
Liturgiska avsnitt
Mässor utan kyrkoårsanknytning
Nattvard
Påsk
Sexagesima
sånger under dagens tider kväll
Sånger under dagens tider morgon
sånger under dagens tider, under dagen
Vigsel
årets gång, hösten
årets gång, sommaren
årets gång, våren