Lär av mästarna [Klassisk harmonilära]

9789197113397
 
360,00 kr
Kompositör Ingelf Sten
Redaktör Ingelf Sten

Övrig information
Lär av mästarna – Klassisk harmonilära utvecklar din förmåga att harmonisera och analysera musik genom studiet av de stora mästarnas verk. Boken är tänkt att fungera som komplement till ”Lär av Mästarna – Arrangering för två till fem stämmor”, men kan även studeras separat. Materialet består av en FAKTADEL (226 sidor) samt en DVD-romskiva innehållande ÖVNINGSDEL (192 sidor) för utskrift från dator. På DVD-skivan finns även 285 inspelade övningsexempel samt övningsexempel för notation direkt i notskrivningprogram.