Ård

9789197650854
 
150,00 kr
Kategori Gotland,Lyrik
Textförfattare Nilsson Allan

Övrig information
Allan Nilsson, lantbrukaren från När socken på sydöstra Gotland, har genom sin musik och sina texter genom åren fångat det gutniska sinnelaget insiktsfullt och ödmjukt. Humor och allvar går ofta hand i hand i så väl de små verserna som i de yvigt målade beskrivningarna av den gotländska vardagen och festen. Politikens tillkortakommanden och framgångar tecknas med värme och väl avvägd bitskhet.

I boken finns många av Allan Nilsson underfundiga och populära sånger med, bland annat Summan kummar, Gunatt siv gutt, Brimsar brummar m.fl.