Davids 32:a psalm

837039
 
30,00 kr
Sättning Solo, Piano
Kompositör Ekberg Einar

Övrig information
Tillägnad Filadelfiaförsamlingen i Stockholm vid dess nya kyrkas invigning den 2 november 1930.

Davids 32:a psalm/Psalm 32/Säll är den (Ps 32/Einar Ekberg, arr: Karl-Erik Svedlund)