Koraalikirja, lisäys, Koralboken tillägg på finska

52630501
 
798,00 kr
Kategori Koralböcker
Sättning Orgel

Övrig information
Juni 2017 Tillfälligt slut.

Ackompanjemangsbok för tillägget, psalmerna nr 701-749 i Den svenska psalmboken på finska. (Virsikirja).
49 psalmer hämtade från Finlands evang. luth. kyrka med översättningar till svenska från den finlandssvenska psalmboken.