Resa mellan tvivel och tro - körhäfte

3452
 
105,00 kr
Kompositör Nomark Ulf

Övrig information
I Resa mellan tvivel och tro får vi möta och bekräftas i hur olika tron kan kännas och komma till oss. Musiken och texterna speglar oro, besvikelse och eftertanke, liksom tröst, förväntan och glädje.

Materialet kan, när det används fullt ut, göras som ett sceniskt projekt med kör, musiker, bilder, rörelser, dikter och förflyttningar, men sångerna som ingår kan också användas fristående eller i sin helhet i andakter, musikgudstjänster och konserter.

Resa mellan tvivel och tro består av: musik-cd (med sångerna insjungna av Java Gospel), körhäfte, körledarhäfte (med arrangemang för solister, kör och musiker, framförandeförslag på rörelser samt kompletterande dikter).

Materialet lämpar sig också mycket bra som diskussionsunderlag för exempelvis träffar med konfirmandföräldrar. Genom att låta gruppen få lyssna på skivan samtidigt som akvarellerna visas på bildskärm eller storbild, gärna i kyrksalen, kan man få ett startskott till en diskussion kring frågor om kristen tro.