Sånger från gläntan – körhäfte

2998
 
94,00 kr
Kategori Blandad kör

Övrig information
Sånger från gläntan består av nio sånger om saknad och längtan, om när livet inte blir som vi har tänkt oss och i kölvattnet av allt det – en spirande tillit.

Irma Schultz Keller står bakom text och musik till samtliga sånger, förutom tre av sångerna som har texter av Karin Boye, Tomas Tranströmer och Ylva Eggehorn. Det är sånger med ett nordiskt tonspråk hämtat från pop, visa, folk- och körmusik.

Finns inspelad på cd: Sånger från gläntan - cd. På cd:n medverkar Katarina Kammarkör under ledning av Hans Vainikainen.