Orgelkompositioner del 2

200501
 
226,00 kr
Sättning Orgel
Kompositör Andrée Elfrida
Kalendarium I allmänhet

Övrig information
Innehåll:

Larghetto e-moll
Koralförspel:
15
33 Jag lyfter mina händer
45 Salig, salig den som kände
68 Ditt ord, o Jesu, bliva må
76 Jesu, du mitt liv, min hälsa
94 Guds rena Lamm
104 Nu kommen är vår påskafröjd
146 När världens hopp förtvinat stod
99 Så är fullkomnat, Jesu kär
140 Av himlens här den högstes makt
3 Höga Majestat, vi alla
Fuga i A
Autograf
Trio
Melody, ciss-moll
Orglarna i Domkyrkan