Martin LutherReformationsåret 2017

Martin Luther menade att världen inte kan finnas till utan musik. Precis som gudsordet skapade ordning ur kaos så har Gud gett musiken till människan så att oljud och buller förhindras och att välljud kan formas. Musiken tar hela vår varelse i anspråk. Ingen annan uppgift kräver ett så perfekt samspel mellan röstorgan, andning, hörsel, intellekt och känsla. Bara då blir det musik på riktigt. Luther förundras särskilt över körmusiken och skriver om Guds stora och fullkomliga vishet där olika stämmor i jubel kan leka med varandra, tillsammans utföra en himmelsk ringdans, utsmycka och omfamna varandra. Uttalandet från ett av hans bordssamtal avslutas på luthersk grovkornigt vis: Den som något litet tänker härpå och ej håller det för ett outsägligt underverk av Herren, han måste sannerligen vara en grov kluns och ej värd att kallas människa och borde icke få höra något annat än när åsnan skriar och suggan grymtar.

Luthers positiva inställning till kyrkomusiken lade grunden för att många av musikhistoriens mest betydande musiker stärktes i sin frihet att verka. Hit hör Bach, Händel och Haydn. 2017 är jubileumsår för Luther. Vi får fortsätta i Luthers fotspår och låta musiken leka till Guds ära. På den här sidan kommer vi under hela året att presentera utgåvor som på olika sätt anknyter till reformationsåret.

Under våren publicerar vi Reformationen enligt kyrkokören av Åsa Hagberg och Lars Hernqvist. Nio sånger med mellantexter ger en god inblick i Luthers liv och de händelser som ledde fram till reformationen. Det är ett växlande liv, där Luther blir både hyllad och hånad, tidvis en stor hjälte och allas lärare, men sista sången sammanfattar hur han aldrig slapp ifrån kampen. Hans älskade Käthe får fånga det med orden: ”Vad gott du gjort, det gjorde du för Kristus, det andra får du lämna till hans nåd.”

Det är upphovsmännens förhoppning att det ska vara roligt att genomföra verket. Att få leva sig in i karaktärerna och delta i deras repliker och rop. Då och då dyker Luthers egna psalmer upp. Kanske församlingen vill vara med och sjunga? Verket har skrivits till jubileumsåret 2017.  Men reformationen har sin dag varje år. Det kan bli många fler tillfällen att sjunga om dess tillkomst. 

Vi återkommer med mer information.


Sida 1 av 1
23 Artiklar (1 - 23)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Dig vare lov, o Jesus Krist
Sättning: SATB
Kompositör: Luther Martin
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711I
22,00 kr
Ett barn är fött
Sättning: SAB
Kompositör: Tysk folkmelodi
Arrangör: Åberg Lars
Kalendarium: Jul
Artikelnummer: SKSF313
14,50 kr
Ett barn är fött
Sättning: SAB
Kompositör: Tysk folkmelodi
Arrangör: Åberg Lars
Kalendarium: Jul
Artikelnummer: 201752
14,00 kr
Good enough! Om helgon och andra kändisar i kyrkan - körpartitur
Sättning: Diskantkör, solister, instrument
Kompositör: Alinder Håkan
Textförfattare: Davidsson Bulle
Artikelnummer: 201407
72,00 kr
Good enough! Om helgon och andra kändisar i kyrkan - Martin Luther
Sättning: Diskantkör, solister, instrument
Kompositör: Alinder Håkan
Textförfattare: Davidsson Bulle
Artikelnummer: 201407L
42,00 kr
Good enough! Om helgon och andra kändisar i kyrkan - partitur
Sättning: Diskantkör, solister, instrument
Kompositör: Alinder Håkan
Textförfattare: Davidsson Bulle
Artikelnummer: 201407P
125,00 kr
Gud trefaldigt, stå oss bi
Sättning: SATB
Kompositör: Wittenberg 1524
Textförfattare: Luther Martin, Lindman L.
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711E
22,00 kr
Gud vare lovad
Sättning: SAB
Kompositör: Folkmelodi
Arrangör: Koch Johannes
Kalendarium: Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Skärtorsdagen
Artikelnummer: 8003
16,00 kr
Gud vare lovad!
Sättning: SAB
Kompositör: Wittenberg 1524
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711H
22,00 kr
Hjärtat lyfts av sången! - klaverutdrag
Kompositör: Alla
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711
125,00 kr
Hjärtat lyfts av sången! - körpartitur
Kompositör: Luther Martin
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711KP
70,00 kr
I dödens bojor Kristus låg
Sättning: SAB
Kompositör: Luther Martin
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711J
22,00 kr
Jesus Kristus är vår hälsa
Sättning: SAB
Kompositör: Erfurt 1524
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711G
36,00 kr
Kom, helge Ande, Herre Gud
Sättning: SATB
Kompositör: Erfurt 1524
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711C
22,00 kr
Kom, Skaparande, Herre god
Sättning: SATB
Kompositör: Erfurt 1524
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711B
36,00 kr
Luther - ett körverk om Luthers liv
Sättning: Solo, SATB och piano
Kompositör: Hernqvist Lars
Textförfattare: Hagberg Åsa
Artikelnummer: 201719
125,00 kr
Mitt äppelträd
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Leijon Jerker
Artikelnummer: 8953
22,00 kr
O gläd dig Guds församling nu
Sättning: SAB
Kompositör: Luther Martin
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711A
36,00 kr
O helga Ande, dig vi ber
Sättning: SAB
Kompositör: Erfurt 1524
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711F
16,00 kr
Psalmer för folket - Om Luthers psalmer i Den svenska psalmboken
Redaktör: Bernskiöld Hans
Artikelnummer: 201729
125,00 kr
Ur djupen ropar jag till dig
Sättning: SAB
Kompositör: Luther Martin
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711K
22,00 kr
Var man må nu väl glädja sig
Sättning: SAB
Textförfattare: Luther Martin, Olaus Petri
Arrangör: Lohr Ina
Kalendarium: Sexagesima
Artikelnummer: 6721
16,00 kr
Världens Frälsare kom här
Sättning: SATB
Kompositör: Erfurt 1524
Arrangör: Myrstener Per
Artikelnummer: 201711D
16,00 kr
Sida 1 av 1
23 Artiklar (1 - 23)
Artiklar per sida: