Sida 1 av 1
30 Artiklar (1 - 30)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Maria, ande och materia
Sättning: SATB
Kompositör: Riedel Georg
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Jungfru Marie bebådelsedag
Artikelnummer: SKS1042
23,00 kr
Herdarnas kör
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Berlioz Hector
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Jul, Annandag jul eller den helige Stefanos dag
Artikelnummer: SKS182
22,50 kr
Kristus, var hos oss
Sättning: SATB
Kompositör: Rizza Margaret
Textförfattare: Melin Margareta sv txt
Kalendarium: I allmänhet, Nyårsdagen, Trettondedag Jul-Epifania, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Trettonde söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: GE10675
19,00 kr
Kärleken en bro
Sättning: SAB
Kompositör: Widestrand Olle
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: 9821
36,00 kr
Kärnord - körpartitur SAB
Sättning: SAB
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: GE7367
169,00 kr
Kärnord - Körpartitur SATB
Sättning: SATB
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: GE7366
169,00 kr
Kärnord - melodibok
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: GE7368
176,00 kr
Kärnord - Partitur
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: GE7342
812,00 kr
Jag ville vara i Betlehem
Sättning: Tre stämmor, Piano
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Jul
Artikelnummer: GE10745
19,00 kr
Jeg er hos deg, min Gud - N13 774
Sättning: SATB a cappella
Kompositör: Lundberg Lars Åke
Arrangör: Monsen Ernst Th.
Artikelnummer: C3535
21,00 kr
Rosenäng
Sättning: SATB
Kompositör: Einarsdotter Elise
Artikelnummer: ROSEN
95,00 kr
Uppstått har Jesus
Sättning: SATB
Kompositör: Lundberg Lars Åke
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Nyberg Anders
Kalendarium: Påskdagen
Artikelnummer: U9002
20,00 kr
Aftonbön
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Lundberg Lars-Åke
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Lundmark Ulf
Artikelnummer: K455
16,00 kr
Alla människor är födda fria
Sättning: unison/SA/SAB/SATB, Piano
Kompositör: Leijon Jerker
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Sjätte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: SKS295
23,00 kr
Allting annat är ingenting
Sättning: SSAB, Piano
Kompositör: Livebrant Sofie
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: SKsf371
34,00 kr
Din glädje
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Mattsson Jan
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: 60020
20,00 kr
Du som vill att jag ska finnas
Kompositör: Olsson Åke
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: 688732
18,00 kr
Du som vill att jag skall finnas
Sättning: Unison
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Sönd e Alla helgons dag, Nyårsdagen
Artikelnummer: GE10638
19,00 kr
Gud bor i ett ljus
Sättning: SATB a cappella
Kompositör: Lundberg Lars Åke
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Monsen Ernst Th
Artikelnummer: C2698
32,00 kr
Gud hör när jag sjunger
Sättning: Diskantkör
Kalendarium: Jul, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag
Artikelnummer: GE11356
39,00 kr
Gud, min Fader, Du är nära
Sättning: SATB
Kompositör: Svensson Bo
Textförfattare: Melin Margareta
Artikelnummer: 9462
16,00 kr
Hymn / Agnus Dei
Sättning: SATB
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Öhrwall Anders
Artikelnummer: SKS76
23,00 kr
Intet kan mig skilja/Säg är din lampa redo/Hos den som sörjer/Gud, min Fader, du är nära
Sättning: SATB
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Palmsöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901161
22,00 kr
Till frihet är du född
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Forssén Stefan
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Första söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet,
Artikelnummer: SKS231
32,50 kr
Vi tackar dig Gud i advent
Sättning: SA, Piano, Kanon
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Advent
Artikelnummer: GE10733
19,00 kr
Vindens barn, häfte 1
Sättning: SATB, Piano, Flöjt
Kompositör: Sixten Fredrik
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Hansson Bo
Kalendarium: Annandag Pingst, Första söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: SKS179
54,00 kr
Vindens barn, häfte 3
Sättning: SATB
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Hansson Bo
Kalendarium: Söndagen e Nyår, Apostladagen, Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: SKS181
54,00 kr
Vindens barn, häfte 4
Sättning: SATB, Piano
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Hansson Bo
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Jungfru Marie bebådelsedag
Artikelnummer: SKS192
54,00 kr
Vindens barn, häfte 5
Sättning: SATB, Orgel
Textförfattare: Melin Margareta
Arrangör: Hansson Bo
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent
Artikelnummer: SKS193
50,00 kr
Vindens barn, häfte 6
Sättning: SATB, Piano, Flöjt
Kompositör: Hansson Bo
Textförfattare: Melin Margareta
Kalendarium: Fjärde söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: SKS194
61,00 kr
Sida 1 av 1
30 Artiklar (1 - 30)
Artiklar per sida: