Sida 1 av 3
142 Artiklar (1 - 50)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
De skall gå till den heliga staden
Sättning: SATB
Kompositör: Hovland Egil
Artikelnummer: K469
14,00 kr
Du morgonstjärna, mild och ren
Sättning: SATB
Kompositör: Nicolai Philipp
Arrangör: Sweelink. D J
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Fjärde söndagen i Advent
Artikelnummer: GE10642
27,00 kr
Gläd dig du kristi brud/Kristus kommer - Davids son
Sättning: SATB
Kompositör: Regnart Jacob, Halle
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Palmsöndagen, Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Kristi Förklarings dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag
Artikelnummer: 901162
22,00 kr
Gud bevare sonen din
Sättning: Unison, Piano
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag
Artikelnummer: GE10352
19,00 kr
Gud hör när jag sjunger
Sättning: Diskantkör
Kalendarium: Jul, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag
Artikelnummer: GE11356
39,00 kr
Gud synes om deg
Sättning: Diskantkör och orgel
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Artikelnummer: NMO9112A
47,00 kr
Gud, du som bor i et lys
Sättning: solo, SAB, orgel
Kompositör: Hovland Egil
Arrangör: Ødegaard Henrik
Artikelnummer: NMO11820
26,50 kr
Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar
Sättning: SATB
Kompositör: Löfman Rolf
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Artikelnummer: CA8326
14,00 kr
Guds Ande, eld och vind
Sättning: SAB, Orgel
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Ridout Alan
Kalendarium: Pingstdagen, Annandag Pingst
Artikelnummer: GE10965
32,00 kr
Guds ängel kom
Sättning: SATB
Kompositör: Watson Merla
Artikelnummer: 65130
20,00 kr
Gutten som englene sang om
Sättning: Unison, SSA ocg instrument
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Artikelnummer: NMO09234C
63,00 kr
Gutten som englene sang om
Sättning: Barnkör, orgel
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Artikelnummer: NMO9234A
99,64 kr
Nu är livet gömt hos Gud
Sättning: SAB
Kompositör: Forsberg Roland
Kalendarium: Begravning
Artikelnummer: 8717
14,00 kr
På jorden Jesus gick
Sättning: SATB
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Artikelnummer: GE10484
20,00 kr
På vägarna ute i världen
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: I allmänhet, Bönsöndagen,
Artikelnummer: SKS415
23,00 kr
Så som min Fader sände mig
Sättning: SATB, Diskantkör
Kompositör: Jonsson Stellan
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen
Artikelnummer: 901088
16,00 kr
Vi tackar dig
Sättning: SATB, Orgel
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Apostladagen, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: 901096
36,00 kr
Vi är ett folk på vandring
Sättning: SATB, Församling, Diskant, Orgel
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Artikelnummer: 90494
22,00 kr
Alla källor springer fram i glädje
Sättning: SATB, Orgel/Instr., Flöjt
Kompositör: Ihlebaeck G
Arrangör: Gustavsson Fride
Artikelnummer: 90544
22,00 kr
Bred dina vida vingar/Bön om närhet och framtid/Frälsare, du som äger läkedomen
Sättning: SATB
Arrangör: Nyberg Anders
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Söndagen e Jul, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Bönsöndagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen
Artikelnummer: 901136
22,00 kr
Dag för dag
Sättning: SSA, Orgel
Kompositör: How Martin
Textförfattare: Hallqvist Britt G sv.text
Kalendarium: Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: SKS19
23,00 kr
Den andliga enheten/Lär mig att bedja av hjärtat
Sättning: SATB
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Söndagen e Nyår, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 901095
22,00 kr
Den kung vi väntar
Sättning: SATB, Flöjt
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Artikelnummer: 65129
20,00 kr
Den rike mann og Lasarus
Sättning: SA
Kompositör: Hovland Egil
Artikelnummer: NMO9863B
69,96 kr
Den som ingen sångröst har
Sättning: SATB
Kompositör: Boldemann Laci
Arrangör: Öhrwall Anders
Artikelnummer: GE8172
17,00 kr
Det finns djup i Herrens godhet
Sättning: SATB
Kompositör: Folkmelodi
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Sundman Lennart
Artikelnummer: CM137
16,00 kr
Det finns ett djup i Herrens godhet
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Arrangör: Olson Åke
Artikelnummer: 821769
15,00 kr
Det var i soluppgången
Sättning: SATB, Flöjt, Piano ad lib
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Åkerlund Mats
Kalendarium: Påskdagen, I allmänhet
Artikelnummer: 200947
22,00 kr
Det är gott att vara stilla
Sättning: SATB
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: I allmänhet, Advent,
Artikelnummer: SKS195
178,00 kr
Det är gott att vara stilla
Sättning: Unison
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: I allmänhet, Nyårsdagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen i påsktiden,
Artikelnummer: SKS237
24,50 kr
Din frid skall aldrig vika
Sättning: SAB, Ackordanalys
Kompositör: Löfberg Maria
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Artikelnummer: 200847
22,00 kr
Ding, dong
Sättning: SAATB, 2 flöjt, Orgel/Piano, Cello, Kontrabas
Kompositör: Trad
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Öhrwall Anders
Artikelnummer: SKG8698
23,00 kr
Ding, dong
Sättning: SSA, 2 flöjt, Orgel/Piano
Kompositör: Trad
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Öhrwall Anders
Artikelnummer: GE8696
23,00 kr
En vacker lovdag
Sättning: Diskantkör, SA, piano
Kompositör: Riedel Georg
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Kalendarium: Annandag Pingst
Artikelnummer: SKS1013
15,37 kr
En ängel välte stenen bort
Sättning: SSA, piano
Kompositör: Negro spiritual
Textförfattare: Hallqvist Britt G (sv)
Kalendarium: Påsk
Artikelnummer: SKS375
19,00 kr
En ängel välte stenen bort
Sättning: SATB, orgel
Kompositör: Negro Spiritual
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Shephard Richard
Kalendarium: Påskdagen, Påsk
Artikelnummer: GE11345
32,00 kr
En ängel välte stenen bort
Sättning: SATB, piano
Kompositör: Spiritual
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Arrangör: Hernqvist Lars
Kalendarium: Påskdagen
Artikelnummer: 200347
36,00 kr
En ängel välte stenen bort - SAB
Sättning: SAB
Kompositör: Spiritual
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Påsk
Artikelnummer: SKS376
23,00 kr
Flyga går fort - körpartitur
Sättning: SA
Kompositör: Sund Robert
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Artikelnummer: GE8642
43,00 kr
Flyga går fort - spelpartitur
Sättning: SA, solister, keyboard/piano, trummor, elbas
Kompositör: Sund Robert
Artikelnummer: GE8641
219,00 kr
Från himlen Gabriel kom
Sättning: SATB
Kompositör: Willcocks David
Textförfattare: Hallqvist Britt G sv txt
Kalendarium: Jungfru Marie bebådelsedag, Fjärde söndagen i Advent, Jul
Artikelnummer: GE10483
19,00 kr
Fyra sånger till advent och jul
Sättning: SATB
Kompositör: Linell Sven
Kalendarium: Jul, Advent
Artikelnummer: N2340
20,00 kr
Han blev sargad
Sättning: SA
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Långfredagen
Artikelnummer: SKS354
23,00 kr
Han gick den svåra vägen
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Hovland Egil
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Kalendarium: Fastlagssöndagen, Långfredagen
Artikelnummer: 7901
12,50 kr
Håller du ögonen öppna
Sättning: Diskantkör, SA, piano
Kompositör: Riedel Georg
Textförfattare: Hallqvist Britt G
Artikelnummer: SKS1019
24,00 kr
I denna ljuva sommartid
Sättning: SATB
Kompositör: Öhrwall Anders
Kalendarium: årets gång, sommaren
Artikelnummer: SKG8658
19,00 kr
I denna ljuva sommartid
Sättning: SATB
Kompositör: Morén John
Arrangör: Sköld Agneta
Artikelnummer: GE12543
19,00 kr
I denna ljuva sommartid
Sättning: SATB
Kompositör: Öhrwall Anders
Kalendarium: årets gång, sommaren, I allmänhet
Artikelnummer: 77262
22,00 kr
I September
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Boldemann Laci
Arrangör: Öhrwall Anders
Artikelnummer: GE8157
19,00 kr
I September
Sättning: Diskantkör, Piano
Kompositör: Boldmann Laci
Arrangör: Öhrwall Anders
Artikelnummer: GE8442
17,00 kr
Sida 1 av 3
142 Artiklar (1 - 50)
Artiklar per sida: