Sida 1 av 1
16 Artiklar (1 - 16)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Barnet sover i stallets vrå
Sättning: Orgel, Diskantkör
Kompositör: Lindström Curt
Kalendarium: Julnatten, Trettondedag Jul-Epifania,
Artikelnummer: 901041
14,00 kr
Bereden väg för Herren
Sättning: SAB
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Jesaja 40:3-5
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Andra söndagen efter trettondedagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen
Artikelnummer: 901038
22,00 kr
Det finns en kärlek
Sättning: SAB, piano/orgel, flöjt
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Svennungson Erland
Artikelnummer: TP319
18,87 kr
Ett nytt bud
Sättning: SATB
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Joh 13:34
Arrangör: Nyberg Hans
Artikelnummer: TP315
36,89 kr
Fyra bibelkörer
Sättning: SATB, Stråk
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Långfredagen, Påskdagen, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901125
36,00 kr
Kornet har sin vila
Sättning: SAB
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Frostenson Anders
Kalendarium: Femte söndagen i påsktiden
Artikelnummer: 8605
14,00 kr
De ska se hans ansikte
Sättning: SAB
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Upp 22: 4-5
Arrangör: Nyberg Hans
Kalendarium: Andra söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Förklarings dag, Domssöndagen, Den helige Mikaels dag, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 903021
16,00 kr
Höj Glädjerop till Gud
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Lindström Curt
Artikelnummer: 7906
14,50 kr
Jag arma människa
Sättning: SATB
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Rom. 7:19 24, 1 Joh. 2:2
Artikelnummer: SKSF373
Ring för pris
Jag blir glad
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Melin Ulla
Artikelnummer: 7608
12,50 kr
Jag gladdes när man sade till mig
Sättning: SAB, Diskantkör
Kompositör: Lindström Curt
Kalendarium: Söndagen e Nyår
Artikelnummer: 7607
12,50 kr
Jag är livets bröd
Sättning: SAB
Kompositör: Lindström Curt
Kalendarium: Fjärde söndagen i fastan, Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 7907
16,00 kr
livets vatten/Var och en som dricker av detta vatten
Sättning: Orgel, Diskantkör
Kompositör: Lindström Curt
Kalendarium: Söndagen e Nyår, Andra söndagen efter trettondedagen, Pingstdagen, Andra söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 901039
16,00 kr
Psaltaren 148
Sättning: SATB, Diskantkör
Kompositör: Lindström Curt
Artikelnummer: 8017
36,00 kr
Psaltaren 148 blåsarstämmor
Kompositör: Lindström Curt
Artikelnummer: 8017B
48,00 kr
Magnificat
Sättning: unison
Kompositör: Lindström Curt
Kalendarium: I allmänhet
Artikelnummer: RB164
36,00 kr
Sida 1 av 1
16 Artiklar (1 - 16)
Artiklar per sida: