Sida 1 av 1
20 Artiklar (1 - 20)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Fyra sånger ur Cantarellen
Sättning: SATB
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Första söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Palmsöndagen, Skärtorsdagen, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen
Artikelnummer: 903009
36,00 kr
Hos Gud är idel glädje
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Artikelnummer: SMS445
12,50 kr
Hos Gud är idel glädje / Underbar en stjärna blid
Sättning: SATB
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901186
16,00 kr
Sex Ahnfelt sånger
Sättning: Solo, Piano
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Arrangör: Holm Gunnar
Artikelnummer: KB19
50,00 kr
Blott en dag
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Lindberg J.O
Artikelnummer: SMS448
12,50 kr
Blott en dag
Sättning: SAB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Artikelnummer: N2870
38,00 kr
Blott en dag
Sättning: SATB, Solo
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Andersén Harald
Artikelnummer: CA8216
16,00 kr
Blott en dag
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Artikelnummer: GE12038
23,00 kr
Blott en dag
Sättning: SATB (SSAtBB)
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Lundberg Leif
Kalendarium: I allmänhet, sånger under dagens tider, under dagen
Artikelnummer: 200722
22,00 kr
Blott en dag
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Andersson Stig
Artikelnummer: 822557
21,00 kr
Blott en dag
Sättning: SAB, Solo
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Artikelnummer: 82566820
24,99 kr
Blott en dag - Trumpetstämma+bas
Sättning: Trumpet, bas
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Riedel Georg
Artikelnummer: GE6906S
60,00 kr
Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Sättning: SATB, barytonsolo
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Almås Per Inge
Artikelnummer: NMO11651
45,58 kr
En liten stund med Jesus
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina, Greenstreet
Arrangör: Klepaker Per A
Artikelnummer: CON0444
14,20 kr
En liten stund med Jesus
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Arrangör: Forsberg Roland
Kalendarium: Tredje söndagen efter trettondedagen, Annandag Påsk, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901045
22,00 kr
Ett barn är oss fött
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Ahnfeldt Oscar
Kalendarium: Jul
Artikelnummer: 9441
14,00 kr
Herrens nåd är var morgon ny
Sättning: SATB, solo, piano
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Kalendarium: Sånger under dagens tider morgon
Artikelnummer: 822580
18,00 kr
Herrens nåd är var morgon ny
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Österberg Sven
Kalendarium: Nyårsdagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen
Artikelnummer: 901072
22,00 kr
Nåden var morgon ny
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Ahnfeldt Oscar
Arrangör: Frisk Sven Inge
Kalendarium: I allmänhet, Sånger under dagens tider morgon
Artikelnummer: 200038
22,00 kr
Två sånger
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell-Berg Lina
Arrangör: Andersson Anders
Kalendarium: Fjärde söndagen i påsktiden
Artikelnummer: 200039
22,00 kr
Sida 1 av 1
20 Artiklar (1 - 20)
Artiklar per sida: