Sida 1 av 3
141 Artiklar (1 - 50)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Aftonbön/En okänd värld
Sättning: SATB
Kompositör: Hovland Egil
Kalendarium: Söndagen e Nyår, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Domssöndagen, Den helige Mikaels dag, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901130
22,00 kr
Alla Helgons dag
Sättning: SATB, orgel
Kompositör: Sanner V. H.
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: SMS406
22,00 kr
Allehelgensmesse - blåsarstämmor
Kompositör: Hovland Egil
Kalendarium: Allhelgonatid, Alla helgons dag
Artikelnummer: NMO8695B
320,54 kr
Allehelgonsmotett
Sättning: SATB
Kompositör: Mørk Karlsen Kjell
Kalendarium: Allhelgonatid, Alla helgons dag
Artikelnummer: NMO12419-02
24,38 kr
Alleluja
Sättning: SAB, Piano
Kalendarium: Påskdagen, Pingstdagen, Tacksägelsedagen, Juldagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: GE11335
27,00 kr
Allhelgonadag
Kompositör: Dicander Jörgen
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: 9020
66,00 kr
Allhelgonadag
Sättning: SATB
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: ER103290
18,00 kr
Allhelgonahymn
Sättning: SAB
Kompositör: Gullman Gustaf
Textförfattare: Luthman Berndt
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: 7219
14,50 kr
Allhelgonaljus
Sättning: SATB
Kompositör: Isacsson Sture
Textförfattare: Nyman Valdemar
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: CA8843
16,00 kr
Allhelgonamässa - agenda
Kompositör: Hovland Egil
Kalendarium: Alla helgons dag, Allhelgonatid
Artikelnummer: N06329
17,10 kr
Allhelgonamässa - körpartitur
Sättning: SATB
Kompositör: Hovland Egil
Kalendarium: Alla helgons dag, Allhelgonatid
Artikelnummer: N06328
59,00 kr
Allhelgonapsalm
Sättning: SATB, SAB
Kompositör: Necksten Gärt
Kalendarium: Alla helgons dag, Allhelgonatid
Artikelnummer: N2031
13,78 kr
Allhelgonasång
Sättning: SAB
Kompositör: Börjeson Birger
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: AHE001
16,00 kr
Ansikte mot ansikte
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Riedel Georg
Textförfattare: Lövestam Christina
Kalendarium: Andra söndagen efter trettondedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS1040
23,00 kr
Att bedja/Guds ande kom från himlen ned/Mitt i en värld av mörker/O Guds kärlek
Sättning: SAB
Kalendarium: Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Första söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901107
22,00 kr
Beati Sunt
Sättning: SA, Orgel
Kompositör: Samuelson Bror
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Septuagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Jungfru Marie bebådelsedag, Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS17
39,00 kr
Bibelvisor för blandad kör, del 5
Sättning: SAB
Kompositör: Edström Elisabeth
Kalendarium: Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Den helige Mikaels dag, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen
Artikelnummer: 9711
42,00 kr
Bortom drömmar, bortom längtan
Sättning: SATB
Kompositör: Kulander Jan-Olof
Textförfattare: Karlstrand Ivar
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: 200420
22,00 kr
Bön i mörker/Om än varje träd.../Högtlovad vare Jesu namn
Sättning: SATB
Textförfattare: Henschen Helga, Wallin J. O.
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Palmsöndagen, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901134
22,00 kr
Dagar komma / Advent är väntans tid / Det susar genom livets strid
Kompositör: Schop J
Arrangör: Ek Lars
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901146
22,00 kr
Dansa inför Herren
Sättning: Diskantkör, SSA
Kompositör: Trad judisk sång
Textförfattare: Brattgård Kajsa
Arrangör: Hernqvist Lars
Kalendarium: Fjärde söndagen i fastan, Annandag Påsk, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: GE11332
32,00 kr
De ska se hans ansikte
Sättning: SAB
Kompositör: Lindström Curt
Textförfattare: Upp 22: 4-5
Arrangör: Nyberg Hans
Kalendarium: Andra söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Förklarings dag, Domssöndagen, Den helige Mikaels dag, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 903021
16,00 kr
De som med tårar så
Sättning: Diskantkör
Kompositör: Johanson Sven-Eric
Kalendarium: Alla helgons dag, Fjärde söndagen i påsktiden
Artikelnummer: 6910
12,50 kr
De som så med tårar
Sättning: SAB
Kompositör: Micheelsen H.F.
Kalendarium: Alla helgons dag, Fjärde söndagen i påsktiden
Artikelnummer: SMS718
20,00 kr
Den klingande ikonen - Hymner
Sättning: SATB
Kompositör: Ortodox trad.
Kalendarium: Alla helgons dag, Liturgiska avsnitt
Artikelnummer: 200303
100,00 kr
Den natt då Jesus gick att dö
Sättning: SATB
Kompositör: Hallnäs Hilding
Textförfattare: Frostenson Anders
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Första söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Långfredagen, Påsknatten, Påskdagen, Kristi Förklarings dag, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901056
14,00 kr
Den signade dag
Sättning: SATB
Kompositör: Melodi från Orsa
Textförfattare: Wallin Johan Olof
Arrangör: Lindberg Nils
Kalendarium: Alla helgons dag, I allmänhet
Artikelnummer: SKS394
23,00 kr
Den signade dag
Sättning: SATB
Kompositör: Melodi från Orsa
Textförfattare: Wallin Johan Olof
Arrangör: Lindberg Nils
Kalendarium: Alla helgons dag, I allmänhet
Artikelnummer: q
23,00 kr
Den stora skaran
Sättning: SAB
Kompositör: Runbäck Albert
Textförfattare: Nilsson Paul
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: 6816
16,00 kr
Den stora vita här vi se
Sättning: SATB
Kompositör: Olsson Otto
Arrangör: Forsberg Roland
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: 6912
22,00 kr
Det dukas i himlarnas rike ett bord
Sättning: SATB
Kompositör: Melodi från Gagnef
Textförfattare: Landstad M. B., Eklund J. A.
Arrangör: Lindberg Nils
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS397
16,00 kr
Det finns en väg till himmelen
Textförfattare: Setterlind Bo
Arrangör: Forsberg Roland
Kalendarium: Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Andra söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901052
16,00 kr
Det finns ett ljus i världen
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Pettersson Ragnhild
Textförfattare: Karlstrand Ivar
Kalendarium: Trettonde söndagen efter trefaldighet, I allmänhet, Alla helgons dag
Artikelnummer: 201022
16,00 kr
Det goda landet
Sättning: SAB
Kompositör: Forsberg Roland
Kalendarium: Fjärde söndagen i fastan, Söndagen före domssöndagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901046
22,00 kr
Det skall ljusna sakta en morgon
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Johammar Anders
Textförfattare: Stolpe Rebecka
Kalendarium: Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 200310
36,00 kr
Det vänder mot ljus
Sättning: SATB
Kompositör: Forssén Stefan
Textförfattare: Eggehorn Ylva
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS315
35,50 kr
Det vänder mot ljus
Sättning: SAB
Kompositör: Forssén Stefan
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS316
35,50 kr
Det är något bortom bergen/Varje liten droppe dagg/Huru ljuvliga
Sättning: SATB
Kompositör: Johanson Sven-Eric
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Förklarings dag, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901165
22,00 kr
Din sol går bort
Sättning: Diskantkör, SA, flöjt, cello,
Textförfattare: Franzén F. M.
Kalendarium: Alla helgons dag, sånger under dagens tider kväll,
Artikelnummer: 200412
36,00 kr
Do Lord
Sättning: SATB, piano
Kompositör: Spiritual
Arrangör: Hernqvist Lars
Kalendarium: Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 200224
36,00 kr
Du har framtid SAA
Sättning: SSA, Flöjt, Piano
Kompositör: Johammar Anders
Textförfattare: Karlstrand Ivar
Kalendarium: Nyårsdagen, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag, Allhelgonatid
Artikelnummer: 201124
36,00 kr
Du talar till oss
Sättning: SATB
Kompositör: Sixten Fredrik
Textförfattare: Wiig Arne
Kalendarium: Alla helgons dag,
Artikelnummer: 200410
36,00 kr
En dag av ljus
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Kulander Jan-Olof
Textförfattare: Jansson Olof
Kalendarium: Alla helgons dag,
Artikelnummer: 200418
36,00 kr
En dag/Some day
Sättning: SATB, solo
Kompositör: Riedel George
Textförfattare: Lövestam Christina
Kalendarium: Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS1055
44,00 kr
En enda röst
Kompositör: Strandsjö Göte
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Sexagesima, Tredje söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Kristi Förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag,
Artikelnummer: 901024
16,00 kr
En höstpsalm/Psalm 23
Sättning: SATB
Textförfattare: Burman Atle
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Annandag Påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Söndagen före pingst, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Jungfru Marie bebådelsedag, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901141
22,00 kr
En vanlig dag när inget särskilt händer/Kom, låt oss nu förenas här
Sättning: SATB
Kompositör: Parry Charles H
Arrangör: Bragesjö Anders
Kalendarium: Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fastetid, Tredje söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901115
16,00 kr
Fly on the wings of love
Sättning: SATB,piano
Kompositör: Olsen Jörgen
Textförfattare: Olsen Jörgen
Arrangör: Eielsen Steinar
Kalendarium: Alla helgons dag,
Artikelnummer: C-1032
48,00 kr
Fyra hymner
Sättning: SATB
Kompositör: Willcocks David
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Juldagen, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Fastetid, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Påskdagen, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Midsommardagen, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901111
36,00 kr
För alla helgon
Sättning: SAB
Arrangör: Österberg Sven
Kalendarium: Allhelgonatid, Alla helgons dag
Artikelnummer: RB131
16,00 kr
Sida 1 av 3
141 Artiklar (1 - 50)
Artiklar per sida: