Sida 1 av 1
48 Artiklar (1 - 48)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
Allsmäktig Fader, dig sitt lov förklara
Sättning: SATB
Kompositör: Gárdonyi Zsolt
Textförfattare: Evers E., Rydén Per
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9706
36,00 kr
Almighty God
Sättning: SSAA, Piano
Kompositör: Ellington Duke
Arrangör: Wessman Gudrun
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9720
22,00 kr
Av goda makter underbart bevarad
Sättning: SSATB
Kalendarium: sånger under dagens tider kväll, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9628
36,00 kr
Benedictus
Sättning: SATB, orgel
Kompositör: Gade Niels W
Arrangör: Wessman Sven A
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9812
36,00 kr
Cantate Domino
Sättning: SATB
Kompositör: Bossi M Enrico
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9632
36,00 kr
Celtic Alleluja Halleluja
Sättning: SATB, Orgel/piano ad lib
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9639
22,00 kr
Dagar komma / Advent är väntans tid / Det susar genom livets strid
Kompositör: Schop J
Arrangör: Ek Lars
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Tredje söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Fjärde söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Pingstdagen, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901146
22,00 kr
Det finns en väg till himmelen
Sättning: SATB, solo
Textförfattare: Setterlind Bo
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Bönsöndagen, Fjärde söndagen i påsktiden
Artikelnummer: 9653
16,00 kr
Detta är den dag då herrn
Sättning: SATB
Kompositör: Lundström Eskil
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 77890
20,00 kr
Du har framtid SAA
Sättning: SSA, Flöjt, Piano
Kompositör: Johammar Anders
Textförfattare: Karlstrand Ivar
Kalendarium: Nyårsdagen, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag, Allhelgonatid
Artikelnummer: 201124
36,00 kr
Du Herre, vår Herre
Sättning: SATB, ackompanjemang
Textförfattare: Thorssell Ahlm Anna-Stina
Arrangör: Lindsten Rune
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Bönsöndagen
Artikelnummer: 9542
36,00 kr
Du som är kärleken
Sättning: SATB, piano, solo
Kompositör: Simson Thomas
Textförfattare: Gammal svensk barnbön
Arrangör: Leijon Jerker
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9612
22,00 kr
Då tror jag på dig
Sättning: SATB, piano
Kompositör: Simson Thomas
Textförfattare: Simson Thomas
Arrangör: Leijon Jerker
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9630
36,00 kr
En vanlig dag när inget särskilt händer/Kom, låt oss nu förenas här
Sättning: SATB
Kompositör: Parry Charles H
Arrangör: Bragesjö Anders
Kalendarium: Första söndagen efter trettondedagen, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fastlagssöndagen, Fastetid, Tredje söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Påskdagen, Andra söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Kristi Förklarings dag, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Den helige Mikaels dag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901115
16,00 kr
Evige Gud
Sättning: SATB, Orgel/Piano
Kompositör: Randel Andreas
Kalendarium: Söndagen e Jul, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9709
36,00 kr
Fem antifoner
Sättning: SATB
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9726
48,00 kr
God be in my head (Gud var i mitt sinne)
Sättning: SATB
Kompositör: Rutter John
Kalendarium: Fjärde söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Trettondedag Jul-Epifania, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Sexagesima, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901105
22,00 kr
Gud, jag längtar efter dig
Sättning: SAB, SB
Textförfattare: Hellström Jan Arvid
Arrangör: Hopson Hal H
Kalendarium: Andra söndagen efter trettondedagen, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: SKS02
19,30 kr
Gud, vår Gud
Sättning: SATB, Församling, Orgel
Kompositör: Medeltida hymn
Arrangör: Sandén Uno
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Andra söndagen i Advent, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Tredje söndagen efter trettondedagen, Sexagesima, Tredje söndagen i fastan, Annandag Påsk, Kristi Himmelsfärds dag, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Kristi Förklarings dag, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Den helige Mikaels dag
Artikelnummer: 901140
36,00 kr
Halleluja/Herrens välsignelse/Herren är min herde/Detta är den dag
Sättning: SATB
Kompositör: Erséus Torgny
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Andra söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Palmsöndagen, Påskdagen, Annandag Påsk, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Kristi Förklarings dag, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901100
36,00 kr
Helig, helig, helig
Sättning: SATB
Kompositör: Natwick Joanne
Textförfattare: Andersson Bertil
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: G0197
20,00 kr
Heligt är Hans namn
Sättning: SATB
Kompositör: Natwick Joanne
Textförfattare: Andersson Bertil
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: G0298
20,00 kr
Herre Gud, ditt dyre navn og ære/ Gud vår Gud
Sättning: SATB
Textförfattare: Dass Petter, Wallin Bertil
Arrangör: Alnæs Eyvind
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Tredje söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Tacksägelsedagen, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901114
16,00 kr
Herren finns i allt
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Kulander Jan-Olof
Textförfattare: Wessman Helena
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 200327
36,00 kr
Herrens nåd är var morgon ny
Sättning: SATB
Kompositör: Ahnfeldt Oscar
Textförfattare: Sandell Lina
Arrangör: Österberg Sven
Kalendarium: Nyårsdagen, Femte söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen
Artikelnummer: 901072
22,00 kr
Himmelska duva
Sättning: SATB
Kompositör: Ives Grayston
Kalendarium: Första söndagen efter trettondedagen, Pingstdagen, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: GE10835
30,00 kr
Hör Herre vår lovsång
Sättning: SATB, solo, piano
Kompositör: Simson Thomas
Textförfattare: Simson Thomas
Arrangör: Leijon Jerker
Kalendarium: Midsommardagen, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Femte söndagen i fastan, Annandag Pingst
Artikelnummer: 9525
36,00 kr
Inför Guds himlatron
Sättning: SAATBB
Kompositör: Paulsson Christer
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Andra söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901193
16,00 kr
Intet kan mig skilja/Säg är din lampa redo/Hos den som sörjer/Gud, min Fader, du är nära
Sättning: SATB
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Palmsöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901161
22,00 kr
Jag nu den säkra grunden funnit
Sättning: SATB
Kompositör: Fridolfson Ruben
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastetid, Andra söndagen i fastan, Palmsöndagen, Långfredagen, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Annandag Pingst, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen
Artikelnummer: 901167
16,00 kr
Jag söker det som inte kan förstöras/Skapande paus
Sättning: SATB, Piano
Kalendarium: Nyårsdagen, Trettondedag Jul-Epifania, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Palmsöndagen, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Midsommardagen, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901103
22,00 kr
Jesus kommer igen
Sättning: SATB
Kompositör: Strandsjö Göte
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Fjärde söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen
Artikelnummer: 901008
16,00 kr
Jesus är med dig
Sättning: SATB
Kompositör: Johanson Sven-Eric
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Första söndagen i fastan, Fjärde söndagen i påsktiden, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901050
16,00 kr
Lova Herren sol och måne/Så kort var den fröjd
Sättning: Tvåstämmig, SAB
Kalendarium: Tredje söndagen i Advent, Fjärde söndagen i Advent, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Sexagesima, Annandag Påsk, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tolfte söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Midsommardagen, Tacksägelsedagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901126
22,00 kr
My Lord what a morning
Sättning: SATB, Piano
Kompositör: Trad.
Textförfattare: Trad
Arrangör: Hernqvist Lars
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 200611
36,00 kr
Mätta oss var morgon
Sättning: SAB
Kompositör: Martinson Håkan
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 77887
14,50 kr
Psalm 121
Sättning: SAB
Kompositör: Janner Oskar
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag, Bönsöndagen
Artikelnummer: 9732
36,00 kr
Psalm 23
Sättning: SAB,Orgel
Kompositör: Janner Oskar
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag
Artikelnummer: 9727
22,00 kr
Psaltaren 46
Sättning: SATB, diskant, församling
Kompositör: Åberg Lars
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Den helige Mikaels dag
Artikelnummer: 9820
16,00 kr
Se, han kommer
Sättning: SATB
Kompositör: Strandsjö Göte
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Nyår, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Alla helgons dag
Artikelnummer: 901019
36,00 kr
Sjung med glädje till Guds ära
Sättning: SATB, Diskantkör, orgel
Kompositör: Goss John
Textförfattare: Jonson Jonas
Kalendarium: Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9642
36,00 kr
Som ett löv av höstens vindar
Sättning: SATB a capella
Kalendarium: Tredje söndagen i påsktiden, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Jul
Artikelnummer: SKS207
19,00 kr
Så som min Fader sände mig
Sättning: SATB, Diskantkör
Kompositör: Jonsson Stellan
Textförfattare: Hallqvist Britt G.
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Andra söndagen efter trettondedagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Andra söndagen i påsktiden, Tredje söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden, Kristi Himmelsfärds dag, Söndagen före pingst, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Andra söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Nionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Trettonde söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen
Artikelnummer: 901088
16,00 kr
The Lord gave the word/Och Gud gav sitt ord
Sättning: SATB
Textförfattare: Sjöstrand Östen
Kalendarium: Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 9919
20,00 kr
Tillkomme, Gud, ditt rike/När mörker över djupet var
Sättning: SATB
Textförfattare: Tirén Karl, Hartmann Olov
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Annandag Påsk, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901191
16,00 kr
Tron och tryggheten
Sättning: SATB
Kompositör: Wickstrand I
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Långfredagen, Tredje söndagen i påsktiden, Fjärde söndagen i påsktiden, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Domssöndagen, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901020
22,00 kr
Uti din nåd, o Fader blid
Sättning: SATB, Diskantkör
Kompositör: Kverno Trond
Textförfattare: Svedberg J., Landstad M. B
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Jul, Nyårsdagen, Tredje söndagen efter trettondedagen, Fjärde söndagen efter trettondedagen, Septuagesima, Fastlagssöndagen, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Annandag Påsk, Andra söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Söndagen före pingst, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Fjärde söndagen efter trefaldighet, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Sextonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Den helige Mikaels dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901129
22,00 kr
Välsignelsen
Sättning: Unison, SATB
Kompositör: Axelsson Lasse
Textförfattare: 4 Mos. 6:24-26
Kalendarium: Nyårsdagen, Apostladagen, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Tjugonde söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet
Artikelnummer: 903027
16,00 kr
Sida 1 av 1
48 Artiklar (1 - 48)
Artiklar per sida: