Sida 1 av 1
6 Artiklar (1 - 6)
artiklar per sida
Artikel Pris Köp
En vårpsalm
Sättning: SATB
Kompositör: Burman Atle
Textförfattare: Burman Atle
Artikelnummer: 9120s
16,00 kr
Herr Andersson eller ...den skulle Ni ha hört
Sättning: TTBB
Textförfattare: Holmdahl Sven-Gustav
Artikelnummer: K360
Ring för pris
När vår Herre klär sommaren
Sättning: SATB
Textförfattare: Burman Atle
Kalendarium: Söndagen före domssöndagen, Annandag Pingst, årets gång, sommaren
Artikelnummer: 9120
36,00 kr
Per Spelman
Sättning: SAB
Kompositör: Trad
Textförfattare: Trad
Artikelnummer: GE5444
15,00 kr
Tillkomme, Gud, ditt rike/När mörker över djupet var
Sättning: SATB
Textförfattare: Tirén Karl, Hartmann Olov
Kalendarium: Andra söndagen i Advent, Julnatten, Juldagen, Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Nyårsdagen, Söndagen e Nyår, Trettondedag Jul-Epifania, Andra söndagen efter trettondedagen, Femte söndagen efter trettondagen, Sjätte söndagen efter trettondagen, Sexagesima, Fastlagssöndagen, Fastetid, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Tredje söndagen i fastan, Fjärde söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Palmsöndagen, Skärtorsdagen, Långfredagen, Annandag Påsk, Femte söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Kristi Himmelsfärds dag, Pingstdagen, Annandag Pingst, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Första söndagen efter trefaldighet, Andra söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Apostladagen, Sjätte söndagen efter trefaldighet, Åttonde söndagen efter trefaldighet, Tionde söndagen efter trefaldighet, Elfte söndagen efter trefaldighet, Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Femtonde söndagen efter trefaldighet, Artonde söndagen efter trefaldighet, Nittonde söndagen efter trefaldighet, Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, Tjugofjärde och tjugofemte söndagen efter trefaldighet, Söndagen före domssöndagen, Domssöndagen, Kyndelsmässodagen eller jungfru Marie kyrkogångsdag, Jungfru Marie bebådelsedag, Midsommardagen, Alla helgons dag, Sönd e Alla helgons dag
Artikelnummer: 901191
16,00 kr
Tre songs
Sättning: SATB
Textförfattare: Almqvist Carl Jonas Love
Artikelnummer: SKG10153
33,50 kr
Sida 1 av 1
6 Artiklar (1 - 6)
Artiklar per sida: