Gospel på svenska 2 - Nothäfte
Artikelnummer: YMN0601
 
87,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Askonsdagen, Andra söndagen i fastan, Femte söndagen i fastan, Skärtorsdagen, Påskdagen, Tredje söndagen i påsktiden, Bönsöndagen, Första söndagen efter trefaldighet, Tredje söndagen efter trefaldighet, Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, Tacksägelsedagen

Övrig information:
Innehåll, kalendarium inom parentes:

Kom och se (Midfastosöndagen)
Lovsjung vår Gud (Tacksägelsedagen)
Barmhärtige Gud (1 efter trefaldighet)
Igen (2 i fastan)
Du är min Herde (3 i påsktiden, 3 efter trefaldighet)
Ditt Ord består
Credo
När vi delar (Skärtorsdagen)
Herre hör vår bön (Askonsdagen, bönsöndagen)
Vår Fader (Askonsdagen, bönsöndagen)
För mig (Midfastosöndagen, 5 i fatsan, skärtrosdagen, 23 efter trefaldighet)
O Herre vi väntar
Halleluja, vår Befriare (Påskdagen)