Gospel på svenska 1/I Guds Hus - Nothäfte
Artikelnummer: YMD96011
 
87,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Annandag jul eller den helige Stefanos dag, Söndagen e Nyår, Tredje söndagen efter trettondedagen, Askonsdagen, Bönsöndagen, Söndagen före domssöndagen, Tacksägelsedagen

Övrig information:
Innehåll, kalendarium inom parentes::

I Guds hus (Söndag efter nyår)
Det finns en tro (3 efter tretton, annandag jul)
Tack Gud (Askonsdagen, bönsöndag, Tacksägelsedagen)
Helig, alltings Herre Du är
Herre förbarma Dig (Sön före domsöndag)
Helig
Sjung Herrens lov
Hallelu
Jag kommer lämna alla bördor
Välsignelsen
O, Guds Lamm