Gospel 4 - Nothäfte
Artikelnummer: YM98011
 
87,00 kr
Sättning: SATB
Kalendarium: Första söndagen i Advent, Andra söndagen efter trettondedagen, Första söndagen i fastan, Andra söndagen i fastan, Palmsöndagen, Påskdagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen, Tacksägelsedagen

Övrig information:
Innehåll, kalendarium inom parentes:

Hold on ( 1 i fastan, 2 i fastan)
What a mighty God/I´m so glad/There is power
Every step of the way (4 i påsktid)
I will praise the Lord
God is great
Ride on King Jesus (palmsöndag, 1 advent)
God will bring you through
God´s been better than good
Swing low/Come and go with me/Oh Freedom
Total praise (2 e tretton, Heliga tref, tacksägelse)
Oh happy day (påskdagen)