Di pelo tsa rona
Artikelnummer: U9105
 
12,50 kr
Sättning: SATB
Kompositör: Trad.
Arrangör: Nyberg Anders
Textförfattare: Trad.
Kalendarium: Tacksägelsedagen, Fjärde söndagen i påsktiden, Femte söndagen i påsktiden