10 visor - Medan Göken tiger
Artikelnummer: TE576
 
87,98 kr
Sättning: Solo, Piano, gitarr
Arrangör: Lundén Lennart
Textförfattare: Henriksson Alf

Övrig information:
Innehåll

Gryningstimmen
Visa
Den underbara stegen
Schiller och Goethe
Tårlöst
Kung Orre
Högfärden
Förnöjsamhetens sång
Nyare svensk filosofi
Han som sett det mesta