Du bar ditt kors/Uppfaren är Vår Herre Krist
Artikelnummer: SMS664-665
 
14,50 kr
Sättning: SATB
Arrangör: Salonen Sulo
Kalendarium: Långfredagen